Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 05/2018

Tässä numerossa kerromme yhteisrakentamisen lisäämiseen tähtäävistä lähiaikojen tapahtumista sekä Verkkotietopiste.fi -palvelun uusista ominaisuuksista, jotka olemme saamassa käyttöön. Lisäksi kerromme komission selvityksestä, jossa on tutkittu miten paljon säästöjä yhteisrakentamisella voidaan saavuttaa.

Tässä numerossa (28.8.2018):

Yhteisrakentamisen aika on nyt

Verkkotoimialan yhteinen käsitemalli helpottaa tiedonvaihtoa ja vähentää väärinkäsityksiä

Euroopan komission selvitys yhteisrakentamisen ja yhteiskäytön kustannussäästöistä

Uusia toiminnallisuuksia otetaan käyttöön Verkkotietopiste.fi palvelussa

Verkkotietopisteen tiedot täydentyvät koko ajan

Laita sana kiertämään ja kutsu yhteistyökumppanisi mukaan yhteisrakentamisverkostoon

Yhteisrakentamisen aika on nyt

Viestintävirasto panostaa vuosina 2018 ja 2019 erityisesti yhteisrakentamisen lisäämiseen ja sen esteiden poistamiseen. Yksin emme saa kuitenkaan tätä aikaan vaan vahvuus on teissä eli verkostossamme, joka rakentaa, suunnittelee ja tekee yhdessä asioita.

Viestintävirasto pyrkii tarjoamaan työkaluja kumppanien löytämiseksi sekä herättämään yhä uusia kuntia ja yrityksiä ottamaan yhteisrakentamisen osaksi omaa toimintaansa ja prosesseja. Oleellisena työkaluna tässä on hyvien käytäntöjen levittäminen ja niistä viestintä.

Tämän ja ensi vuoden aikana tulemme pitämään aihetta aktiivisesti esillä mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Rakennamme sivustollemme työkalupakkia, josta on mahdollista saada neuvoja ja vinkkejä omiin yhteisrakentamishankkeisiin. Osana yhteisrakentamisen vuotta on Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailu, johon ilmoittautuminen käynnistyy jo syyskuussa Kuntamarkkinoiden yhteydessä. Ole siis kuulolla!

Verkkotoimialan yhteinen käsitemalli helpottaa tiedonvaihtoa ja vähentää väärinkäsityksiä

Keskiviikkona 22.8.2018 pidettiin Viestintävirastossa verkkoinfrastruktuurin käsitemallien työpajat. Työpajoja oli kaksi, aamupäivän pajassa käsiteltiin kaasu-, kaukolämpö- ja vesihuoltoverkkojen ja iltapäivän pajassa sähkö- ja tietoliikenneverkkojen mallinnusta. Molempiin työpajoihin osallistui yli 20 alan osaajaa eri verkkotoimialoilta.

Hankkeessa luodaan verkkotoimialalle käsitemallia, jonka tavoitteena on edistää alan standardointia tiedonvaihdoin helpottamiseksi ja väärinymmärrysten vähentämiseksi ja lisäksi tietojen vaihto eri järjestelmien välillä helpottuu. Tavoitteena on, että kaikki järjestelmät ja toimijat puhuisivat asioista samoilla nimillä. Perustiedot käsitemallinnuksen pohjaksi on kerätty verkkoalan toimijoita kuulemalla.

Nimikkeistöjen standardointi hyödyttää mm: verkkojen yhteisrakentamista, lupakäytäntöjä, saatavuuskyselyjä sekä ennen kaikkea tietomallipohjaista kaupunki- ja infrasuunnitelua.

Standardointityön on marraskuussa 2018 valmis jaettavaksi kaikille verkkoalan toimi-joille.

Euroopan komissio selvitti: Yhteisrakentamisella ja infran yhteiskäytöllä voidaan säästää 40–50 % kustannuksista

Euroopan komissio on selvittänyt laajakaistan rakentamiskustannusten alentamiseen tähtäävän direktiivin toimeenpanoa ja tuloksia.

Direktiivin säännökset sisältyvät Suomessa pääosin yhteisrakentamislakiin. Direktiivin ja lain tarkoituksena on alentaa laajakaistaverkon rakentamiskustannuksia sekä lisätä ja helpottaa infran yhteiskäyttöä. Selvityksen mukaan yhteiskäyttöä lisäämällä sekä yhteisrakentamisella voidaan säästää 40–50% laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksista.

Säännöt ovat olleet voimassa noin vuoden. Uudet säännöt ovat teleyritysten vastausten perusteella lisänneet tiedonsaantia yhteiskäytön mahdollistavasta verkkoinfrasta. Eniten kehittämistä on edelleen lupaprosesseissa, yhteisrakentamisen yhteensovittamisessa sekä tiedonsaannissa yhteisrakentamishankkeista.

Raportin selvityksestä voit lukea täältä.

Uutta verkkotietopiste.fi -palvelussa

Verkkotietopiste.fi -palvelun uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön 31.8.2018. Tämän vuoksi palvelussa on päivän mittainen käyttökatko 30.8.2018

Verkkotietopiste.fi -palvelun toiminnallisuutta on kehitetty laajasti alkuvuoden aikana. Tämä näkyy käyttäjälle selkeämpänä ulkoasuna, parempina mahdollisuuksina hallinnoida omaa käyttöliittymää ja järjestelmän parempana suorituskykynä. Näistä suorituskyvyn parantaminen on vuoden toisen uusien ominaisuuksien käyttöönoton keskeinen tavoite.

Palvelun käytettävyyttä on parannettu mm. mahdollistamalla organisaatioille oletuskarttanäkymän valinta. Rakentamissuunnitelma on mahdollista merkitä yhteisrakentamiskohteeksi eli että sitä ollaan jo toteuttamassa useamman toimijan yhteistyönä. Rakentamissuunnitelmaa tai olemassa olevaa verkkoa tallennettaessa kyseiselle verkolle tai suunnitelmalle voi lisätä useamman sähköpostiosoitteen. Mahdollisuuksia yksilöidä verkkotyyppejä on lisätty sekä mahdollistettu muiden vapaaehtoisten lisätietojen ilmoittaminen kuten rakennushankkeen suunnitteluaikataulu.

Karttakäyttöliittymän osalta näkymää on selkeytetty ja lisäksi kartalla näkyy nyt kursorin osoittaman kohteen sijainnin koordinaatit. Lisäksi palvelussa voidaan jatkossa näyttää tiedotteita mm. katkoista ja muista kaikkia käyttäjiä koskevista asioista.

Palveluun on lisätty myös kokonaan uusi toiminto yhdessä Energiaviraston kanssa sähkönjakelun vastuualueiden määrittelyyn, vahvistamiseen ja julkaisemiseen. Uusi toiminto näkyy ainoastaan sähkönjakeluverkkoyhtiöille. Sähkönjakeluverkkoyhtiöt tuovat palveluun luonnoksen vastuualuistaan, koordinoivat tarvittaessa rajat naapurien kanssa ja lähettävät vastuualueet Energiavirastolle hyväksyttäviksi. Energiavirasto on yhteydessä sähkönjakeluverkkoyhtiöihin vastuualueiden määrittämisessä palvelun avulla.

Verkkotietopisteen tiedot täydentyvät koko ajan

Verkkotietopisteeseen ilmoitettujen tietojen määrä ja ajantasaisuus viestintä- ja sähköverkkojen sekä kuntien ilmoittamien tietojen osalta on ollut painopisteenä kesän aikana. Tietojen ajantasaisuuden varmistaminen jatkuu myös syksyllä ja se laajenee koskemaan kaikkia verkkotyyppejä. Verkkotietopisteessä tulee olla ajantasaiset tiedot olemassa olevasta yhteiskäytön mahdollistavasta verkkoinfrasta sekä tiedot suunnitteilla olevista verkon rakentamishankkeista.

Verkkotietopisteen tietosisältö 20.8.2018


Tervetuloa mukaan yhteisrakentamisverkostoon!

Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä Verkkotietopiste.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä.

Verkostoon voi ilmoittautua tästä

Viestintäviraston yhteisrakentamissivuilla on ajankohtaista tietoa verkostosta ja yhteisrakentamisesta. Lisäksi sivustolla on julkaistu myös aiemmat uutiskirjeet.

Kerrothan yhteisrakentamisverkostosta ja siihen liittymisestä kollegallesi ja yhteistyötahoillesi!


Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Verkosto , Verkot , Uutiskirje

Päivitetty 28.08.2018

LinkedIn Print