Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 06/2018

Tässä numerossa kerromme verkkotoimialoille laadituista käsitemalleista sekä verkkotietopiste.fi -palvelussa käyttöönotetuista uusista toiminnallisuuksista. Lisäksi kuulisimme mielellämme toivomuksiasi palvelujemme kehittämiseen - vastaathan kyselyymme. Toivotamme sinut myös tervetulleeksi lähiajan tapahtumiimme - niissä voit myös antaa palautetta meille.

Tässä numerossa:

Verkkotoimialan yhteiset käsitemallit keräävät infrastruktuuritiedon kätevästi kaikkien saataville

Rakennetun ympäristön digitalisaatio edellyttää muun muassa verkkoihin liittyvien tietojen aiempaa parempaa yhteiskäyttöä. Erityisen haastavaa on ollut tiedon kerääminen ja hallinnoiminen luotettavalla tavalla kun verkkotoimijat ja kunnat puhuvat asioista eri nimillä.

Käsitemalleja tarvitaan laajalti infrastruktuuriin liittyvän tiedonhallinnan ratkaisujen kehittämisessä. Mallit kattavat sähkö-, tietoliikenne, vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö-, kaasu- sekä liikenteenohjausverkkojen keskeisimmät käsitteet ja verkon rakenteet.

Käsitemallien tarkoituksena on lisätä ymmärrystä käytettävistä käsitteistä eri verkkotoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä kesken, parantaa kommunikaation täsmällisyyttä ja vähentää virhetulkintoja. Käsitemallit mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman infrastruktuuritiedon hallinnan.

Käsitemallit ovat erinomainen työkalu myös yhteisrakentamisen sujuvoittamiseen ja tiedonvaihtoon eri toimijoiden välillä ja ne tulevat helpottamaan useamman toimijan työtä. Verkkotoimijoiden lisäksi esimerkiksi kunnilla, Liikennevirastolla, ELY-keskuksilla ja Maanmittauslaitoksella on tarvetta johtotietojen yhteiskäytölle.

Kuntien johtokarttoihin kerätään tietoa maan alla kulkevista johdoista. Johtotietoa joudutaan usein digitoimaan uuteen muotoon, ja yhdistelmäkartat eivät ole tukeneet tiedon yhteiskäyttöä, sillä tarvittavaa käsitteistöä on puuttunut. Käsitemallit avaavat uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintatapoja. Jatkossa tietomallipohjaisessa suunnittelussa käsitteiden oikeellisuus ja yhdenmukaisuus nousevat keskeiseen rooliin.

Määrittelytyössä on ollut mukana Viestintäviraston, Helsingin kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden, Turun Vesihuolto Oy:n ja Sitowise Oy:n lisäksi yli 20 verkkotoimialan asiantuntijaa. Projekti on ollut yksi ympäristöministeriön tukemista KIRAdigi-kokeiluhankkeista.

Verkkoinfrastruktuurin käsitemallit [pdf, 3 MB]

Verkkotietopisteen uudet toiminnallisuudet

Verkkotietopisteen vuoden 2018 kolmas ja viimeinen julkaisu vietiin tuotantoon 10.10. Alla on lyhyt yhteenveto keskeisistä muutoksista:

  • Tietojen toimittaminen DXF-formaatissa
  • Sähköisen rajapinnan uudet ominaisuudet
  • Kiinteistörajojen lisääminen

Tietojen toimittaminen DXF-formaatissa

Käyttäjät ovat toivoneet DWG/DGN/DXF-tiedostojen ottamista Verkkotietopisteen verkko- ja suunnitelmageometriaksi. Nyt palveluun on lisätty mahdollisuus ladata aineistoa Shape-formaatin lisäksi DXF-formaatissa. DXF on DWG-tiedostojen tiedonsiirtoformaatti, joten kaikilla yleisesti käytössä olevilla CAD-pohjaisilla piirto-ohjelmilla aineiston saa tallennettua myös DXF-formaatissa.

DXF-tiedostojen latauksessa on käytössä kehitysversio, joka on vielä koekäytössä geometriatiedon tuomiseen. Mikäli lataamasi tiedosto ei lataudu, tai geometrioiden latauksessa on puutteita, jotka tulisi korjata, voit lähettää meille tiedoston jatkokehitystä varten osoitteeseen: verkkotietopiste(at)johtotieto.fi.

Sähköisen rajapinnan uudet ominaisuudet

Vuoden kolmas versiopäivitys toi myös sähköiseen rajapintaan uusia ominaisuuksia. Nyt sähköisen rajapinnan kautta on mahdollista hakea päivittää ja poistaa myös vanhentuneita rakennussuunnitelmia. Rajapintaa on myös yksinkertaistettu poistamalla muutamia turhia parametreja. Lisäksi rajapintaan on lisätty vain sähköverkkoyrityksiä koskeva vastuualueiden määrittelyä ja vahvistamista käsittelevä toiminto. Energiavirasto vastaa tämän toiminnon käyttöönotosta ja tiedottamisesta.

Tiedotamme sähköisen rajapinnan muutoksista ja sen käyttöön liittyvistä asioista erikseen rajapintakäyttäjät-listan kautta. Jos haluat päästä mukaan tälle listalle, ilmoita meille yhteystietosi osoitteeseen: yhteisrakentaminen(at)ficora.fi.

Kiinteistörajat mukaan palveluun

Käyttäjäpalautteen perusteella palveluun on lisätty myös kiinteistörajat omana tasonaan. Kiinteistörajat saa näkyviin kartan oikean yläkulman painikkeella lähimmällä karttatasolla.

Kysely verkkotietopisteen kehittämistarpeista ja mahdollisuus antaa palautetta palvelun toiminnasta

Pyydämme verkkotoimijoita ja muita sidosryhmiä osallistumaan verkkotietopiste.fi-palvelun kehittämiseen kanssamme.

Kyselyssä pyydämme näkemyksiä verkkotietopiste.fi-palvelun kehittämisestä palvelun yleisen toiminnan ja verkkojen rakennussuunnitelmien näkökulmasta - kysely ei tällä kertaa käsittele verkkojen johtotietoja.

Voit vaikuttaa vastaamalla palautekyselyyn 15.11.2018 mennessä. Käytämme kerättyä palautetta ja ehdotuksia palvelun jatkokehittämiseen vuonna 2019!

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä

Kiitos yhteistyöstäsi!

Yhteisrakentamistiimi mukana Paikkatietomarkkinoilla Helsingissä ja Syysseminaarissa Seinäjoella

Viestintäviraston verkkotietopiste.fi -palvelu on mukana Messukeskuksessa järjestettävillä Paikkatietomarkkinoilla 5.-6.11.2018.

Osastollamme D2 pääset tutustumaan verkkotietopisteen ja yhteisrakentamisverkoston toimintaan. Olemme siellä apuna ja tukena järjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä sekä kuuntelemme myös mieluusti ideoitasi toiminnan ja palvelun kehittämiseen. Kerromme mielellämme myös Vuoden Yhteisrakentamisteko2019 -kilpailusta.

Olemme mukana myös Seutuverkkojen Syysseminaarissa Seinäjoella 7.-8.11.2018. Tulethan tapaamaan yhteisrakentamistiimiä näihin syksyn tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan yhteisrakentamisverkostoon!

Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä Verkkotietopiste.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä.

Verkostoon voi ilmoittautua tästä.

Viestintäviraston yhteisrakentamissivuilla on ajankohtaista tietoa verkostosta ja yhteisrakentamisesta. Lisäksi sivustolla on julkaistu aiemmat uutiskirjeet.

Kerrothan yhteisrakentamisverkostosta ja siihen liittymisestä kollegallesi ja yhteistyötahoillesi!

Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Verkosto , Verkot , Uutiskirje

Päivitetty 02.11.2018

LinkedIn Print