[Teema] Tietoturva on yhteistyötä

Informaatioteknologiasta riippuvaisessa yhteiskunnassamme kyberuhkat, -ilmiöt ja niiden vaikutukset leviävät silmänräpäyksessä toimijalta, toimialalta ja valtiolta toiselle. Uhkien torjunnassa onnistutaan parhaiten, kun työskennellään yhdessä. Marraskuun teemana on yhteistyö, jota tehdään kyberturvallisuuden vuoksi ja hyväksi.

Jaetusta tiedosta hyötyvät kaikki

Kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä varmistetaan, että kyberuhkia koskevaa tietoa saadaan ja jaetaan niille, joita uhkat mahdollisesti koskevat. Viestintävirasto toimii muun muassa tiedon jakajana kansallisella tasolla yhteistyössä useiden eri toimialojen ja hallinnonalojen kanssa.

Viestintävirasto on perustanut organisaatioiden välisiä yhteistyöryhmiä, niin sanottuja tiedonvaihtoverkostoja, eri toimialoille ja asiakysymysten ympärille.
Ryhmiä perustettaessa niiden toimintamallit ja osallistujat määritellään. Verkostot tapaavat säännöllisesti. Toimintaan osallistumisen tärkein kriteeri on jäsenten aktiivisuus ja lisäarvo, jonka he omalla osaamisellaan verkostolle tuovat.

Tiedonvaihtoverkostoissa osallistujat voivat käsitellä tietoturva-asioita luottamuksellisesti. Näin lisääntyy sekä oma että muiden organisaatioiden tietoturvaosaaminen. Samalla Viestintävirasto voi ylläpitää ja kehittää kansallisen kyberturvallisuuden tilannekuvaa.

Luottamukselliset sähköpostilistat helpottavat tiedonvaihtoa

Viestintävirasto tarjoaa asiakasorganisaatioittensa käyttöön luottamuksellisia toimiala- ja toimintokohtaisia sähköpostijakelulistoja. Niiden avulla toimialakohtainen tilannetiedon jakaminen sekä tiedonvaihto on mahdollista puolin ja toisin.

Sähköpostilistalla olevat asiakkaat saavat tietoturvaan liittyvää tietoa ja parhaita käytänteitä sekä muita ratkaisuita ja palveluita. Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvaa muodostetaan myös sähköpostilistojen sisältämän tiedon avulla.

Yhteistyön hyödyt leviävät laajalle

Yhteistyöverkostojen toiminta liittyy erityisesti tilannekuvaan tarvittavan tiedon saamiseen ja tilannekuvan jakamiseen. Tehokas tilannekuvan jakaminen ja koonti edellyttää, että Viestintävirasto saa mahdollisimman monipuolisesti tietoa tietoturvaloukkauksista ja kyberturvallisuuteen liittyvistä uhkista ja ilmiöistä.

Viestintävirasto haluaakin rohkaista kaikkia organisaatioita ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä. Vain jaetun tiedon ja yhteistyön voimin voimme ponnistaa yhä turvallisempaa tietoyhteiskuntaa kohti!

Marraskuun teemajulkaisuissa tuomme esiin tietoturvatyön merkitystä ja kerromme Viestintäviraston kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä kyberuhkien ja niiden vaikutusten vähentämiseksi.

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Organisaatio , Riskienhallinta , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248