Organisaatioiden 5 yleisintä tietoturvauhkaa ja ratkaisua vuonna 2017

Päivitysten laiminlyönti, kiristyshaittaohjelmat, huijaukset ja ulkoistusten hallinta. Vuonna 2017 organisaatioita vaivasivat lähes samat tietoturvauhkat kuin 2016. Vaikka uhkien torjunnassa nousivat esiin ajantasaisen tiedon jakaminen, seuraaminen ja yhteistyö, uhkien torjuntakeinotkaan eivät juuri ole muuttuneet.

TOP5-uhat ja -ratkaisut perustuvat edellisvuonna havaittuihin tietoturvauhkiin ja toimiviin suojautumiskeinoihin. Ilmiöt ja torjuntatavat on hyvä huomioida myös vuonna 2018.

Kuva: Tyypillisimmät organisaatioita koskevat tietoturvauhat ja ratkaisut.

Yksityishenkilöiden tietoturvauhat ja -ratkaisut esitellään ensi viikolla. Kokonaisuudessaan Tietoturvan vuosi 2017 ilmestyy tammikuun lopussa.

Kuvaa saa käyttää vapaasti, jos lähteeksi mainitsee Viestintäviraston.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Organisaatio , Riskienhallinta , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248