112 auttaa, vaikka verkko on alhaalla eikä kännykkä toimi

2018 on alkanut tykkylumesta johtuvilla sähkökatkoilla etenkin Kainuussa. Pitkät katkokset vioittavat monia yhteiskuntamme kriittisiä palveluita viestintäverkoista vesihuoltoon. Ennakointi, varautuminen ja taito soittaa hätäpuhelu häiriötilanteessa auttavat jo paljon. Tunnethan myös vaaratiedotteen ja teleyritysten häiriökartat?

Pitkittyneissä sähköverkkokatkoksissa myös matkaviestinverkko pätkii. Jos hätätilanne iskee juuri tällöin, on aika soittaa 112, vaikka oma verkko ei toimisi.
Suomessa hätäpuhelut välittyvät minkä tahansa toimivan matkaviestinverkon kautta. Hätäpuhelun voi soittaa myös toisen puhelimesta ilman PIN:iä tai suojakoodia.

Jos hätäpuhelun soittaminen ei onnistu, käynnistä uudelleen ja ohita PIN

Hätäpuhelun soittaminen on mahdollista, vaikka oman teleyrityksen verkko ei olisikaan käytössä, puhelimessa ei näkyisi kentän voimakkuutta, teleyrityksen nimeä tai logoa. Tällaisissa tilanteissa hätäpuhelut ohjautuvat automaattisesti muun alueella toimivan teleyrityksen matkaviestinverkkoon.

Puhelin ei yritä hakea oman verkon yhteyttä ja toimii ilman SIM-korttia, kun toimit näin:

  • käynnistä puhelin uudelleen
  • soita 112-hätäpuhelu ilman PIN-koodia.

Toinen vaihtoehto:

  • ota SIM-kortti pois
  • soita 112.

Valtaosassa verkkojen häiriötilanteista SIM-korttia ei tarvitse poistaa.

Etsi toimiva verkko suurhäiriön aikana

Sähkölinjojen katkoksia aiheuttavat myrskyt ja raskas tykkylumi voivat saada aikaan laajoja häiriöalueita, joissa mikään tavallisesti käytössä oleva verkko ei toimi.

Jos hätä iskee tällöin, kannattaa liikkua ja kokeilla hätäpuhelun soittamista ajoittain uudelleen. Kun puhelin tulee alueelle, jossa on yksikin toimiva verkko, hätäpuhelun soittaminen on mahdollista.

Muista, että vieraan verkon kuuluvuus ei näy puhelimessa. Soita hätäpuhelua niin kauan, kunnes se menee läpi.

Laajojen häiriöiden aikaan teleyritykset ja sähköyhtiöt aloittavat korjaustyöt priorisoimalla ja jakamalla työt niin, että kaikille alueille saadaan vähintään yksi toimiva ja aukoton matkaviestinverkko hätäpuheluita varten. Tässä varavoimakoneiden sijoittelulla on merkittävä rooli.

Verkon häiriötilanteet näkyvät ajantasaisesti teleyritysten omilla häiriökarttoilla. Tässä linkit kolmen suurimmat kotimaisen operaattorin häiriökartoille:

Viranomaiset varoittavat väestöä vaarasta ja antavat toimintaohjeita vaaratiedotteella

Lyhyt tiedote voidaan julkaista radiossa, televisiossa, verkkosivuilla ja teksti-TV:ssä. Tiedotetta käytetään myös, kun vaaran kerrotaan olevan ohi. Vaaratilanteissa verkkohäiriöiden aikaan on hyvä seurata useaa viestintäkanavaa, jottei tärkeä tieto jää saamatta.

Ohje vaaratiedotteiden seuraamiseen. [pdf, 52 KB]

Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen on ennakointia, suunnittelua ja yhteistoimintaa

Muun muassa ennakointi, yhteistyö ja sen suunnittelu erityisesti teleyritysten ja sähtköyhtiöiden kesken ovat keskeisiä asioita poikkeaviin tilanteisiin varautumisessa. Myös varavoima ja henkilöstön resurssointi merkitsevät paljon.

Suomessa, toisin kuin valtaosassa muuta Eurooppaa, tukiasemien sähkönsyöttö on varmennettu erikseen akustoilla.

Ilmatieteenlaitoksen varoitukset maa- ja merialueille auttavat esimerkiksi lumimyrskyihin varautumisessa. Tällöin esimerkiksi päivystys- ja viankorjausresursseja ja tarvittavaa varaosien määrää voidaan alkaa suunnitella kuin myös varavoimakapasiteetin kuljetuksia ennakoiduille vaikutusalueille. Tärkeää on myös varmistaa, että eri toimijoiden vastuut ja toimintasuunnitelmat ovat ennakkoon selvät.

Viestintävirasto seuraa kotimaisten viestintäverkkojen toimivuutta. Perustamamme häiriötilanteiden yhteistyöryhmä HÄTY on parantanut teleyritysten keskinäistä sekä tele- ja sähkönjakeluyritysten välistä yhteistyötä häiriötilanteissa. Toimiva yhteistyö jatkuu edelleen.

Lisätietoa aiheesta

Päivityshistoria

Asiasanat: Puhelin , Hätäliikenne , Viat ja häiriöt , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248