Viestintävirasto kartoittaa suojaamattomia automaatiojärjestelmiä

Viestintävirasto etsii tietoverkoista suojaamattomia automaatiolaitteita. Työn tavoitteena on parantaa tilannekuvaa ja kyberturvallisuutta Suomessa. Saatuja tuloksia verrataan aikaisempien vuosien tuloksiin.

Viestintävirasto tekee vuosittaisen selvityksen suomalaisten tietoverkkojen suojaamattomista automaatiolaitteista tammi-helmikuussa viikkojen 5,6 ja 7 aikana. Selvitys toteutetaan lähettämällä yhteydenavauspyyntöjä suomalaisissa verkoissa olevien tietokoneiden ja verkkolaitteiden tiettyihin tietoliikenneportteihin ja tarkkailemalla niistä tulevia vastausviestejä.

Selvityksen tuloksista raportoidaan tilastotietoja selvityksen valmistuttua. Tilastotiedoista ei voi tunnistaa yksittäisiä haavoittuvia järjestelmiä. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ottaa yhteyttä havaittujen suojaamattomien laitteiden ylläpitäjiin suoraan tai teleyritysten välityksellä ja pyrkii näin parantamaan kyberturvallisuutta Suomessa.

Suojaamattomien automaatiolaitteiden kartoitus on jatkoa Viestintäviraston edellisten vuosien kartoitukselle. Vuosittain suomalaisista verkoista on löytynyt satoja kriittisiksi arvioituja automaatiolaitteistoja tai järjestelmiä, sekä tuhansia rakennusautomaatioon liittyviä laiteita.

Suojaamattomiksi katsotaan tässä yhteydessä automaatiojärjestelmiksi tulkittavia laitteita, joiden hallinta- tai valvontakäyttöliittymä on saavutettavissa yleisestä viestintäverkosta (=internetistä).

Selvitys perustuu Viestintäviraston lakisääteisiin tehtäviin, joihin kuuluu muun muassa tiedon kerääminen verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista.

Lisätietoa aiheesta:

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Automaatiojärjestelmä , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248