Vaikeuksissa olon arviointi

Valtiontukea voidaan myöntää vain yritykselle, jolla on riittävät taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Viestintävirasto arvioi laajakaistatukea myöntäessään, onko hakija taloudellisissa vaikeuksissa EU:n valtiontukisäännöissä tarkoitetulla tavalla. Yrityksen taloudellista tilannetta arvioidaan tuen myöntämishetken tilanteen perusteella. Arviointi perustuu yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, eli pääsääntöisesti viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen.

Vaikeuksissa olon arviointikriteereihin vaikuttaa sekä yhtiön koko ja omistuspohja (pk-yritys vai suuryritys) sekä yhtiömuoto ja toiminta-aika. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) tarkoitetaan lähtökohtaisesti yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Jos yrityksen osakepääomasta/äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön hallussa, yritys katsotaan suuryritykseksi.

Suuryrityksen katsotaan olevan taloudellisissa vaikeuksissa, mikäli se on

 1. menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi;
 2. yhtiö on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi, taikka se voitaisiin tilanteensa johdosta sellaiseen asettaa;
 3. kahden edellisen vahvistetun vuositilinpäätöksen perusteella molemmat seuraavista ehdoista toteutuvat:
  a) Yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja
  b) yrityksen käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0; tai
 4. Yritys on saanut ns. pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

Osuuskunnan tai alle kolme vuotta toimineen pk-yrityksen katsotaan olevan taloudellisissa vaikeuksissa, mikäli

 1. yhtiö on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi, taikka se voitaisiin tilanteensa johdosta sellaiseen asettaa; tai
 2. yhtiö on saanut ns. pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

Yli kolme vuotta toimineen pk-yrityksen katsotaan olevan taloudellisissa vaikeuksissa, mikäli:

 1. yhtiö on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan (osakeyhtiö) tai yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan (ay tai ky) kertyneiden tappioiden vuoksi;
 2. yhtiö on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi, taikka se voitaisiin tilanteensa johdosta sellaiseen asettaa; tai
 3. yhtiö on saanut ns. pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

Lisätietoja:
Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä (TEM muistio 4.11.2015)

Asiasanat: Internet , Laajakaista

Päivitetty 04.07.2018

LinkedIn Print