Avancerat skadligt program VPNFilter smittar hem- och småföretagsroutrar

Cisco Talos och Symantec publicerade en artikel om ett avancerat skadligt program i hem- och småföretagsroutrar samt i NAS-enheter. Talos beräknar att cirka 500 000 terminaler i 54 länder har blivit smittade.

Den ursprungliga artikeln publicerades 24.5.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Botnät , Nät , Nätutrustning , Skadligt program , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248