Ny typ av utpressningskampanj försöker skrämma med avslöjat lösenord och påstående om känsligt material

Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket har fått ett flertal anmälningar om e-postmeddelanden till finländska användare där det påstås att avsändaren har känsligt video- eller bildmaterial om mottagaren. Vad som är nytt är att meddelandenas påverkan i flera fall har effektiviserats genom att nämna ett av mottagarens gamla lösenord.

Den ursprungliga artikeln publicerades 17.7.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Bedrägeri , Informationsläckage , NCSC-FI , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248