Kommunikationsverket tryggar användarnas rätt till telefon- och bredbandsabonnemang
- Teleföretagen ska ägna uppmärksamhet åt prissättningen av och avtalsvillkoren för samhällsomfattande tjänster

Publicerad 12.12.2014

Alla i Finland har rätt att få ett telefonabonnemang och ett bredbandsabonnemang på en megabit till sitt hem eller till sitt företags verksamhetsställe oberoende av var de är belägna. Dessutom ska hörsel- och talskadade personer ha tillgång till de tjänster de behöver då de motsvarar telefonitjänster. Detta kallas en samhällsomfattande tjänst. Kommunikationsverket övervakar regelbundet att de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls i Finland. I detta års övervakning fästes särskild uppmärksamhet vid den höga prisnivån av samhällsomfattande tjänster och brister i avtalsvillkoren.

Kommunikationsverket övervakar och följer att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls genom att regelbundet samla in uppgifter om tillgången till tjänsterna. I övervakningen år 2014 lade Kommunikationsverket märke till att prisnivån på abonnemang som omfattas av samhällsomfattande tjänster delvis är betydligt högre än prisnivån på de abonnemang som tillhandahålls kommersiellt. Kommunikationsverket håller på att förnya de principer som ska tillämpas vid bedömningen av skälig prissättning av abonnemang som omfattas av samhällsomfattande tjänster.

Kommunikationsverket framhöll också att teleföretagen ska informera och ge råd till sina kunder när de nedlägger fasta nät. Teleföretagen gjordes dessutom uppmärksamma på faktureringens och kundtjänstens tillgänglighet.

Avtalsvillkoren för abonnemang som omfattas av samhällsomfattande tjänster

  • Kommunikationsverket har gått igenom avtalsvillkoren för de abonnemang som tillhandahålls som samhällsomfattande tjänster. Kommunikationsverket förutsatte att teleföretagen avhjälper bland annat följande problem:
  • Samhällsomfattande tjänster får inte enbart tillhandahålls genom långa, över 12 månaders tidsbegränsade avtal.
  • Ett teleföretag får inte förutsätta att en offertbegäran för samhällsomfattande tjänster görs i en butik.
  • Variationsintervallet för abonnemang var inte till alla delar i överensstämmelse med kraven i förordningar och lag.
  • Villkoren för abonnemang som tillhandahålls som samhällsomfattande tjänster ska vara jämlika i förhållande till kommersiella abonnemang. Exempelvis prissättning som baserar sig på den överförda datamängden kan bli oskälig för användaren.
  • Teleföretaget är ansvarigt för att abonnemanget fungerar och för att ge råd om antennlösningar som behövs för bättre täckning.

Mer information om samhällsomfattande tjänster

Ämnesord: Internet , Telefon , Abonnemang , Bredband , Priser , Samhällsomfattande tjänster , Nyheter

LinkedIn Print