VHF-radioanläggningar inom luftfart övergår till att använda en mindre kanalseparation

Publicerad 16.10.2014 | Uppdaterad 04.11.2014

Kanalseparationen för radioanläggningar inom luftfart minskar till en tredjedel från och med år 2018. Syftet med förnyelsen är att fördela överbelastade frekvenser allt effektivare bland annat för behov som förekommer i kommunikationen mellan flygplanen och flygledningen. Ändringen kräver att radioanläggningar förnyas i faser i hela Europa.

Från början av år 2018 övergår VHF-radioanläggningar inom luftfart till att använda en mindre kanalseparation (kanalbredd) på 8,33 kHz utöver den tidigare kanalseparationen 25 kHz för att förbättra frekvensresurser inom luftfart. De nuvarande VHF-radioanläggningarna inom luftfart har planerats så att de använder 25 kHz kanalseparation. För att förnya radioanläggningar har det reserverats en övergångsperiod som sträcker till slutet av år 2017. Enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) N:o 1079/2012 ska radioanläggningar som är avsedda för att fungera i VHF-frekvensområdet (30–300 MHz) ha möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation senast 31.12.2017.

Med tanke på anläggningshandel betyder den mindre kanalseparationen att alla radioanläggningar som släpps ut på marknaden och tas i bruk efter 17.11.2013 ska vara användbara i båda kanalseparationerna.

Användare av radioanläggningar ska i sin tur beakta att Kommunikationsverket beviljar tillstånd för en sådan radioanläggning som kan användas på den nya kanalseparationen 8,33 kHz. Det ska dock vara möjligt att ställa in anläggningen till frekvenserna på 25 kHz kanalseparation. Tillstånd kan också beviljas för en radioanläggning som inte är användbar på 8,33 kHz kanalseparation om den har tagits i bruk före 17.11.2013. Då är tillståndet i kraft endast till 31.12.2017.

I ett luftfartyg för vilket Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har beviljat ett luftvärdighetsbevis eller flygcertifikat för första gången efter 17.11.2013 ska installeras en radioanläggning som är användbar på 8,33 kHz kanalseparation.

Ändringen i kanalseparationen gäller dock inte t.ex. nödfrekvensen (121,500 MHz), efterspanings- och räddningsfrekvensen (123,100 MHz) eller andra sådana frekvenser vars nyttjanderätter förutsätter på grund av särskilt bestämda undantag att 25 kHz kanalseparation används fortfarande.

Bekanta dig med kommissionens förordning (EU) N:o 1079/2012.

Läs mera på Kommunikationsverkets webbplats om radioanläggningar som används inom luftfart

Ytterligare information:

radionätsexpert Mikko Saari, tfn 0295 390 460
specialsakkunnig Petteri Jokela, tfn 0295 390 472

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) ficora.fi


Ämnesord: Frekvenser , Radio , Nyheter

LinkedIn Print