Användare av radiomikrofon – är dina tillståndsärenden i ordning?

Publicerad 13.04.2015

En trådlös mikrofon, dvs. en radiomikrofon, behöver alltid ett tillstånd av Kommunikationsverket, om inte mikrofonen har befriats från kravet på tillstånd på basis av Kommunikationsverkets föreskrift. I början av år 2017 blir det ändringar i de frekvensområden som radiomikrofonerna använder. De som använder trådlösa mikrofoner ska därför följa informationen och kontrollera i handboken eller hos försäljaren om den egna utrustningen behöver ett tillstånd eller inte.

Trådlösa mikrofoner inom frekvensområdena 174-230 MHz, 470-694 MHz och 694-789 MHz behöver ett tillstånd. Användningen av radiomikrofoner inom frekvensområdet 694–789 MHz upphör helt 31.12.2016 när dessa frekvenser överförs till det mobila bredbandet. Kommunikationsverket informerar tillståndshavarna om ändringarna.

Betydande användare av tillståndspliktiga radiomikrofoner är t.ex. skolor, församlingar, hotell- och konferenscenter och motionscenter. Med hjälp av behöriga radiotillstånd håller användare av trådlös utrustning sig uppdaterade om ändringarna inom frekvensområdet men tillstånden ger också viktig information om den verkliga användningsgraden av frekvenser. Det bidrar till Kommunikationsverkets frekvensplanering och med hjälp av uppgifterna kan vi utreda t.ex. radiostörningar effektivare.

Ett radiomikrofontillstånd beviljas alltid för de frekvensområden som den sökande har valt för att omfatta hela landet. Eftersom frekvenserna för tillståndspliktiga radiomikrofoner är gemensamma med markbunden television, måste frekvensen på vilken mikrofonen fungerar väljas så att den inte orsakar störningar i tv-mottagningen på orten i fråga. Vid val av frekvens kan sökapplikationen på sidan http://mikit.viestintavirasto.fi vara till hjälp. Applikationen söker alla de mikrofonfrekvenser som kan användas på orten.

Att ansöka om tillstånd för en trådlös mikrofon

Det är lätt att ansöka om radiotillstånd för trådlösa mikrofoner på Kommunikationsverkets elektroniska tjänst. Radiotillståndet träder i kraft genast om sökanden använder elektronisk identifiering. Det är också möjligt att ladda ned en vanlig blankett på verkets webbplats och skicka den för behandling antingen per e-post eller per post.

För radiotillstånd faktureras enligt gällande förordning 18 € per år per mikrofon. Tillståndsavgiften är graderad enligt antalet apparater så att 2–4 mikrofoner kostar 25,91 € och t.ex. 9–14 mikrofoner 116,60 € per år. Om antalet mikrofoner är 100 eller fler, är priset 1230,73 € per år.

Radiomikrofoner befriade från kravet på tillstånd

Radiomikrofoner inom frekvensområdena 823–832 MHz, 863–865 MHz och 1785-1804,8 MHz är befriade från kravet på tillstånd. Radiomikrofonerna får endast fungera på dessa samfrekvenser som Kommunikationsverkets har anvisat (se Kommunikationsverkets föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem). För vissa radiomikrofoner kan användaren själv ställa in användningsfrekvensen. Frekvenser som kan ställas in och väljas för en sådan mikrofon ska ingå i de samfrekvenser som anges i Kommunikationsverkets föreskrift - annars förutsätter användningen av radiomikrofonen alltid ett radiotillstånd.

Ytterligare information:

radionätsexpert Ari Lahtinen, tfn 0295 390 452
radionätsexpert Markku Laasonen, tfn 0295 390 454

Kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi


Ämnesord: Frekvenser , Radio , Föreskrifter , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print