Enkäten bekräftade: Sambyggnad lönar sig

Publicerad 05.06.2017

Sambyggnad av nät sparar pengar, förbättrar byggkvalitet och minskar störningar som byggandet orsakar. Så svarade nätaktörerna på Kommunikationsverkets enkät. Man inser fördelarna med samarbetet bättre än förut.

91 procent av de nätaktörer som svarade på enkäten hade redan utfört sambyggnadsprojekt. Största delen av projekten gällde energi- och kommunikationsnät men de omfattade även vattenförsörjnings- och transportnät. Den största fördelen var kostnadsbesparingar i grävarbeten. När kontinuerliga och återkommande grävarbeten minskar, minskar också de olägenheter som grävarbetena orsakar. Det igen ökar invånarnas belåtenhet, konstaterar specialsakkunnig Mari Österberg från Kommunikationsverket.

Samordningen av nätaktörernas byggnadsplaner och tidtabeller samt erhållande av information om andra nätaktörers byggnadsplaner ansågs vara de största utmaningarna vid sambyggnad. Kommunikationsverkets verkkotietopiste.fi-tjänst svarar på dessa frågor genom att dela information om byggprojekt och genom att ge verktyg för informationsutbyte mellan aktörerna.

"Aktörerna får största nyttan av sambyggnaden då de tillsammans planerar projekten. Det är viktigt att få information om eventuella sambyggnadsprojekt i god tid", säger kommunikationsnätsexpert Klaus Nieminen från Kommunikationsverket.

Verkkotietopiste.fi är en lagstadgad tjänst som kommer att erbjuda heltäckande information om byggprojekt samt om existerande nät. Nätaktörerna rekommenderas bekanta sig med tjänsten redan nu och börja mata in sina uppgifter. Tjänsten utvecklas tillsammans med branschen, och därför är det viktigt att nätaktörerna svarar på enkäten som gäller utvecklingen av tjänsten.

Branschen har också själv antagit sambyggnadens utmaningar:

Finlands Kommunförbund rf, Finsk Energiindustri rf, FiCom rf och Finlands Vattenverksförening rf har uppdaterat publikationen Yhteinen kunnallistekninen työmaa från år 2006 så att den motsvarar dagens lagstiftning och dagens krav.

FiCom som företräder telebranschen och Finsk Energiindustri som företräder elnätsbolagen har förhandlat om rekommendationer som gäller delning av grävkostnader för sambyggnad mellan tele- och elbolag.

"Dessa båda projekt berättar om rätt kultur. Parterna ska kunna komma överens om samarbete så att alla gynnas av det. Än så länge har Kommunikationsverket inte behövt behandla ett enda tvistemål om sambyggnad", säger Nieminen.

I Kommunikationsverkets seminarium om sambyggnad den 18 maj presenterades god praxis och goda erfarenheter. Stämningen var positiv och samarbetsvillig. Bekanta dig med presentationerna och anförandena (på finska).

Ytterligare information

Kommunikationsverket, kommunikationsnätsexpert Klaus Nieminen, tfn 029 5390 528

På finska:

Resultaten av enkäten om sambyggnad [pdf, 611 KB]

Verkkotietopiste.fi

Enkät om utvecklingen av tjänsten verkkotietopiste.fi


Ämnesord: Internet , Bredband , Sambyggnad , Nyheter

LinkedIn Print