Förlängning på tio år för VHF-utrustning inom luftfart och omvandling av kanalseparation

Publicerad 12.09.2017

Europeiska kommissionen godkände en övergångsperiod på tio år för omvandlingen av 8,33 kHz kanalseparation för radioutrustning inom luftfart i Finland. Användare av nuvarande radioutrustning som endast har möjlighet till 25 kHz fick också en förlängning på tio år i syfte att genomföra omvandlingen.

Utifrån responsen från luftfartsbranschen ansökte Trafiksäkerhetsverket Trafi hos Europeiska kommissionen om undantag från genomförandet av direktiv (EU) nr 1079/2012 som gällde införandet av 8,33 kHz kanalseparation för de frekvenser som leverantörer av flygtrafiktjänst använder. Samtidigt ansökte Trafi om förlängning som avser radioutrustning inom luftfart som endast har möjlighet till 25 kHz.

Flygare ska beakta att undantaget gäller enbart Finland. Det är möjligt att 8,33 kHz kanalseparation införs i grannländerna vid början av 2018. Flygare ska själv ta reda på saken.

Om man installerar en ny radioutrustning eller uppdaterar en utrustning under övergångsperioden, ska den också kunna ha möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation. Trasiga 25 kHz utrustningar kan ersättas med likadana utrustningar under övergångsperioden.

Enligt Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 ska radioutrustning som är avsedd att användas i VHF-bandet (30–300 MHz) senast den 31 december 2017 ha möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation. Europeiska kommissionen godkände den 27 juli 2017 ett undantag för Finland: Genom Europeiska kommissionens undantagstillstånd är övergångsperioden för införandet av 8,33 kHz kanalseparation i Finland tio år för de frekvenser som leverantörer av flygtrafiktjänst använder. Också radioutrustning som enbart har möjlighet till 25 kHz har samma övergångsperiod.

Ändringar i radiotillstånd

Radiotillståndet fortsätter att gälla som tidigare utan att det behövs vidta några åtgärder. Radiotillståndet förnyas under år 2018 så att det överensstämmer med gällande föreskrift om kanalseparation. Tillståndet förses med en påminnelse om övergångsperioden.

Referensdokument

Trafis föreskrift OPS M1-30, Undantag från införandet av radioutrustning med möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation

Trafis motiveringspromemoria (på finska)

Information om radioanläggningar som används inom luftfart

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012

Ytterligare information

Trafiksäkerhetsverket:

Överinspektör Kimmo Urhonen, p. 029 5346 128

Specialsakkunnig Jari Lyytinen, p. 029 534 6234

Enhetschef Päivi Metsävainio, p. 029 5346 063

Kommunikationsverket:

Radionätsexpert Mikko Saari, tfn 0295 390 460, +358 295 390 460

Specialsakkunnig Petteri Jokela, tfn 0295 390 472, +358 295 390 460

E-post: fornamn.efternamn(at)ficora.fi

Ämnesord: Frekvenser , Radio , Radioutrustning , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print