Kanalseparation på 8,33 kHz införs för samfrekvenser inom luftfart under 2018

Publicerad 10.11.2017

Samfrekvenser som luftfartsföretag använder på frekvensbandet 131,400–131,975 MHz, dvs. OPC-frekvenserna (Operational Control), ändras under år 2018 så att de har 8,33 kHz kanalseparation.

I samband med förnyande av radiotillstånd ändras frekvenser med 25 kHz kanalseparation så att de har smalare kanalseparation men samma mittfrekvens. Genom ändringen förses radiotillståndet med det kanalnummer som motsvarar 8,33-frekvensen.

Tillståndshavaren ska ändra sitt radiosystem under år 2018 så att det fungerar med den nya kanalseparationen. Kommunikationsverket behöver inte informeras om ändringen.

Enligt Europeiska kommissionens genomförandeförordning ska radioutrustning som är avsedd att användas i VHF-bandet (30–300 MHz) senast den 31 december 2017 ha möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation.

Europeiska kommissionen har godkänt ett undantag för Finland. Undantagstillståndet betyder att övergångsperioden för införandet av 8,33 kHz kanalseparation på frekvenser som leverantörer av flygtrafiktjänst använder är tio år i Finland. Övergångsperioden på tio år gäller också radioutrustning för allmänflyg (GA, General Aviation) som endast har möjlighet till 25 kHz kanalseparation.

Flygare ska beakta att undantaget inte tillämpas på OPC-frekvenserna.

Se också:

Förlängning på tio år för VHF-utrustning inom luftfart och omvandling av kanalseparation

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012

Radioanläggningar och frekvenser inom luftfarten

Ytterligare information:

Radionätsexpert Mikko Saari, tfn 0295 390 460, +358 295 390 460

Specialsakkunnig Petteri Jokela, tfn 0295 390 472, +358 295 390 472

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Radioutrustning , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print