Närmare en tredjedel av fiberabonnemangen i Finland har fått statligt stöd

Publicerad 07.06.2017

Snabba bredbandsförbindelser ökar områdenas livskraft. De bidrar till att alla kan dra nytta av avancerade digitala tjänster både nu och i framtiden. På vissa ställen i Finland är det dock inte lönsamt för aktörerna att bygga snabba fibernät. Det statliga stödet underlättar utbyggnaden i glesbygdsområden.

Närmare en tredjedel av fiberabonnemangen i Finland har kommit till med hjälp av statligt stöd. Hittills har det statliga stödet till fibernät uppgått till cirka 50 miljoner euro. "Mycket snabba bredbandsförbindelser är en port till framtidens tjänster", säger Kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa.

Med hjälp av stödet har det byggts ut cirka 20 000 kilometer fibernät. Nätet har bidragit till att cirka 83 000 nya hushåll har fått tillgång till det snabba fibernätet.

Projektplaner i över hundra kommuner

Just nu håller landskapsförbund på olika håll i Finland på att planera nya bredbandsprojekt i mer än hundra kommuner. Landskapsförbundet väljer den som ska genomföra fiberprojektet genom en offentlig konkurrensutsättning.

Kommunikationsverket beviljar det statliga stödet till den som valts på basis av ansökan. Kommunikationsverket ansvarar för användningen av de offentliga pengarna. Om villkoren enligt statsunderstödslagen inte uppfylls, kan verket inte betala ut det statliga stödet. Ett exempel är Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:s projekt i Multia som även fått annat offentligt stöd.

Kommunikationsverket betalar ut stöd till bredbandsprojekt till slutet av år 2019. Det finns cirka 25 miljoner euro kvar att sökas för nya projekt.

Geografisk täckning av snabbt fibernät. Fasta bredbandsförbindelser på 100 Mbit/s eller mer finns tillgängliga för cirka 51 procent av alla finländska hushåll. Det statliga stödet gäller glesbygdsområden, och nät som fått statligt stöd har byggts i synnerhet i Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta.

https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/bredbandet2015/framjandeavprojektet.html

Päivi Peltola-Ojala, ledande sakkunnig, 0295 390 539

Laura Lassila, jurist, 0295 390 680

Marja Lehtimäki, biträdande direktör, 0295 390 515

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Teleföretag , Nyheter

LinkedIn Print