Ny koncessionsperiod för markbunden tv medför kanaländringar

Publicerad 12.04.2017

Den nya koncessionsperioden för markbunden tv börjar den 17 maj 2017. Det blir ändringar i kanalutbudet och en del av kanalerna flyttas till nya sändningsfrekvenser. Det betyder att tv-tittare måste söka kanalerna på nytt. Ändringarna påverkar kanalernas täckningsområden och kanalutbudet minskar för en del av tittarna.

I januari beviljade Kommunikationsverket nya programkoncessioner för DNA:s VHF-nät och för det regionala kanalknippet i Österbotten. Statsrådet beviljade samtidigt programkoncessioner för UHF-nätet där det inte fanns sändningskapacitet att anvisas för alla sökande. Koncessionerna gäller till år 2027.

De flesta av de nuvarande tv-kanalerna i det markbundna tv-nätet fortsätter också under den nya koncessionsperioden. En del av kanalerna flyttas den 17 maj från ett kanalknippe till ett annat och deras sändningsfrekvenser förändras. De hushåll som tar emot tv-program via antenn måste därför söka de flyttade kanalerna på nytt. Om tv-mottagaren inte gör en automatisk kanalsökning eller en automatisk uppdatering av kanallistan, måste kanalerna sökas manuellt. Kommande ändringar i kanalknippenas innehåll kräver inte avstämning av antennsystem i egnahemshus eller husbolag.

Digita Info hjälper om konsumenter de har problem med täckningen.

Enligt de nya programkoncessionerna är tv-kanalerna inte bundna till ett visst kanalknippe, och koncessionerna innehåller inga skyldigheter för täckning. Tv-bolagen kan alltså friare välja ett kanalknippe och avtala om kanalernas täckning med det nätbolag som svarar för distributionen. Genom den nya koncessionsperioden blir det ändringar i vissa kanalers täckning, vilket medför att kanalutbudet minskar för en del av tittarna. Tv-bolagens programutbud via internet har dock ökat och vid behov kan bolagen ge mer information om alternativen.

Information om hur tv-kanalerna placeras i kanalknippena läggs ut på Digitas webbsidor under de närmaste veckorna: www.digita.fi.

Ytterligare information

Chef för Fasta nät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Koncessioner , TV-täckning , Nyheter

LinkedIn Print