Ansökningsomgången för ny programkoncessionsperiod för radio avslutad – 42 aktörer ansökte om programkoncessioner för radio

Ansökningsomgången gällde alla programkoncessioner för analog radioverksamhet för en tioårsperiod som börjar i januari 2020.

Mest var aktörerna intresserade av frekvenserna i huvudstadsregionen samt av ett nytt stadsnät som täcker de största städerna och cirka hälften av Finlands befolkning. Bland sökandena fanns också nya aktörer.

Efter ansökningstidens slut anger Kommunikationsverket på basis av ansökningarna en behörig myndighet för varje frekvenshelhet. Kommunikationsverket beviljar koncessioner om det finns bara en sökande per frekvenshelhet. Om det finns flera sökande för en frekvenshelhet, lämnas besluten om programkoncessioner över till statsrådet. Alla ansökningar om specialradiokoncessioner lämnas också över till statsrådet. Kommunikationsverket informerar sökandena om överlämnandet separat.

Kommunikationsverkets och statsrådets slutliga koncessionsbeslut utfärdas samtidigt. Avsikten är att koncessionerna kan beviljas före slutet av 2018.

Mer information om den nya koncessionsperioden som börjar i januari 2020 och om koncessionsprocessen.

Ytterligare information

jurist Meri-Maaria Moilanen, tfn 0295 390 495, från utlandet +358 295 390 495
jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326, från utlandet +358 295 390 326 (fr.o.m. 9.8.2018)
chef för Fasta Radionät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446, från utlandet +358 295 390 446 (fr.o.m. 9.8.2018)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Radio , Koncessioner , Nyheter

LinkedIn Print