Antalet snabba bredbandsabonnemang har närapå tredubblats på fem år

Publicerad 21.10.2018 | Uppdaterad 25.10.2018

Medan det totala antalet fasta bredbandsabonnemang hålls på en oförändrad nivå, fortsätter överföringshastigheterna att öka. Statistiken avspeglar hur optokablar vinner mark och de konventionella kopparkablarnas andel minskar.

Antalet fasta bredbandsabonnemang i Finland har stabiliserats på cirka 1,7 miljoner. Av dessa abonnemang är 88 procent hushållsabonnemang. Utifrån detta kan man uppskatta att cirka 55 procent av de finländska hushållen hade fast bredband i slutet av juni 2018.

Ökande hastigheter i abonnemangen möjliggör en större användning av strömningstjänster

De snabbaste bredbandsabonnemangen på minst 100 Mbit/s (download 100 Mbit/s), har ökat konsekvent. I slutet av juni 2018 var dessa abonnemang uppe i 600 000, när antalet fem år tidigare var endast en knapp tredjedel av det. Hela 35 procent av alla fasta anslutningar utgjordes av sådana med 100 megabit eller snabbare. Denna nedströmshastighet innebär att man exempelvis kan se flera sändningar med HD-kvalitet eller till och med högre upplösning samtidigt med den övriga nätanvändningen.

De långsammaste anslutningarna, på under 10 Mbit/s, hade nästan halverats i antal jämfört med ett år tidigare. Av alla fasta bredbandsabonnemang hade 91 procent en hastighet på 10 Mbit/s eller snabbare i slutet av juni.

Figur 1. Hastigheterna för de fasta bredbandsanslutningarna har ökat konsekvent.

Liksom nedströmshastigheterna (download) hade även hastigheterna uppströms (upload) ökat under året. I slutet av juni hade 12 procent av bredbandsabonnemangen en uppströmshastighet på 100 Mbit/s eller snabbare. Hälften av abonnemangen hade dock fortfarande en uppströmshastighet på under 10 megabit. Uppströmshastigheterna är väsentliga till exempel vid användning av molntjänster och videokonferenser.

Optofiber blir vanligare – de fasta telefonerna försvinner

Lite drygt en fjärdedel av bredbandsanslutningarna baserade sig på gamla telefonkablar av koppar. Två femtedelar av alla anslutningar var sådana där en optokabel hade dragits till tomtgränsen eller bostadsbolagets husfördelare. I sju procent av anslutningarna nådde optokabeln ända hem. Antalet bredbandsabonnemang för kabel-tv-nätet var oförändrat och utgjorde fortfarande en fjärdedel av finländarnas fasta bredbandsanslutningar.

Fasta telefoner fanns i slutet av juni i knappt 140 000 hem. Antalet abonnemang för fast telefoni i hushåll minskade med en tiondel under året och även företagsabonnemangen minskade.

Ytterligare information:

Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen, tfn 0295390306

E-postadressen har formen fornamn.efternamn@viestintavirasto.fi

Kommunikationsverket Twitter LinkedIn Facebook YouTube

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Hastighet , Mobilt bredband , Nätverk , Nyheter

LinkedIn Print