Finland vill bli det ledande landet inom 5G: Auktion av frekvenser i 3,5 GHz-bandet startar

Publicerad 26.09.2018

Frekvensauktionen gör det möjligt att bygga nya och effektiva 5G-mobilnät i Finland. 5G är en plattform för trådlös kommunikation som påskyndar digitaliseringen och svarar mot användarnas framtida behov på olika sektorer. Auktionen av frekvenser i 3,5 GHz-bandet, som ordnas av Kommunikationsverket, startar onsdagen den 26 september 2018.

Inom frekvensområdet 3410‒3800 MHz auktioneras ut sammanlagt tre koncessioner som ger rätt att använda ett frekvensband på 130 MHz. Utgångspriset för de frekvenser som auktioneras ut är 21 eller 23 miljoner euro, beroende på frekvensbandet. Auktionen äger rum via internet.

Ett företag eller en organisation kan få högst en koncession. Uppgifter om auktionsdeltagarna är inte offentliga.

Finland är ett av de första länderna i världen som genomför en 5G-frekvensauktion och tar 5G-frekvenser i bruk. Finland är först i världen som tilldelar tre frekvensband på 130 MHz för koncessioner för 5G-nät. På det sättet är det möjligt att få den största nyttan av 5G:s egenskaper - hög hastighet, stor kapacitet och låg fördröjning.

Tidigare har det ordnats tre frekvensauktioner i Finland: Frekvensområdet 2,5 GHz auktionerades ut år 2008, frekvensområdet 800 MHz år 2013 och frekvensområdet 700 MHz år 2016.

Den nya auktionen är ett konkret steg mot världens mest avancerade och tryggaste digitala samhälle: Finland behöver välfungerande, informationssäkra och allt snabbare kommunikationsförbindelser för nya tjänster. Kommunikationsverkets mål är att främja Finland att utvecklas till det ledande landet inom 5G-teknologin och på detta sätt säkerställa avancerade elektroniska tjänster för hela samhället.

Kommunikationsministeriet: Auktionen av 5G-frekvenser startar

Tidigare nyheter om ämnet

Mer information

Jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326, +358 295 390 326, Twitter @henrosti

Direktör Jarno Ilme, tfn 0295 390 574, +358 295 390 574, Twitter @IlmeJarno

E-post: fornamn.efternamn@ficora.fi

Twitter: (at)viest_virasto, Facebook, LinkedIn, YouTube

Ämnesord: Frekvenser , 5G , Bredband , E-tjänster , Koncessioner , Mobilt bredband , Nyheter

LinkedIn Print