Finland vill bli det ledande landet inom 5G: De största städernas samarbetsprojekt 5GKIRI stöder byggande av framtidens kommunikationsnät

Publicerad 29.10.2018

Syftet med det nyligen startade 5GKIRI-projektet är att säkerställa städernas färdigheter att stöda byggande av 5G-nät genom mer agila och riksomfattande enhetliga processer. De deltagande städerna är Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Åbo och Vanda. Projektet koordineras av Sitowise Oy. 5GKIRI är en del av projektet 5G Momentum som främjar innovativa 5G-experiment.

Teleoperatörerna DNA, Elisa och Telia vann koncessionerna för frekvensbandet 3,5 GHz i Kommunikationsverkets frekvensauktion, och den kommersiella verksamheten i 5G-nät kan inledas i början av nästa år. 5GKIRI främjar i synnerhet samarbetet mellan städer och teleoperatörer när det gäller att bygga 5G-nät samt bidrar till ett enhetligt byggnadstillståndsförfarande och identifierar flaskhalser i processer.

- Vi försöker bygga ett 5G-ekosystem så att alla inte behöver återupptäcka samma sak om och om igen utan vi kan lära oss av varandra. Detta ökar konkurrens samt uppmuntrar till effektivare verksamhet och nya innovationer på lång sikt för oss alla, säger Heidi Himmanen som är ledande specialsakkunnig i 5G Momentum.

Jämfört med de tidigare generationerna av mobilteknologi förutsätter planering och byggande av 5G tätare samarbete mellan städer och operatörer. Antalet basstationer med miniceller kommer att öka och de kommer att installeras fast i städernas infrastruktur, t.ex. på lyktstolpar. Framtidens städer kommer också att utgöra en värdekedja i 5G-tjänsterna i och med att 5G-förbindelserna integreras som en fast del av städernas tjänster.

Centralt i projektet är teman som gäller byggande av fiberförbindelser, placering av basstationer och tillstånd som städerna beviljar. Dessa hänför sig till städernas existerande processer och arbetssätt samt till att samordna 5G-nätplaneringen med planeringen och underhållet av den övriga byggda miljön.

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet inom 5G, vilket innebär att främja kännedom om 5G-teknologi, att identifiera framtidens möjligheter och att samarbeta med aktörer. Nätverkets experiment främjar utvecklingen av nya tjänster och nät som baserar sig på 5G-teknologin, identifieringen av gemensamma möjligheter för framtiden samt skapande av nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen. Ämbetsverken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ansvarar för nätverket: Kommunikationsverket koordinerar projektet, och andra deltagare är Meteorologiska institutet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi.


Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Heidi Himmanen, Kommunikationsverket, tfn 0295 390 441, från utlandet +358 295 390 441
Twitter: (at)HimmanenHeidi
E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Viestintävirasto Twitter LinkedIn Facebook YouTube

Ämnesord: Frekvenser , Internet , Telefon , 5G , 5G Momentum , Digitala experiment , Nyheter

LinkedIn Print