Finland vill bli det ledande landet inom 5G: Kommunikationsverket och Åbo yrkeshögskola utreder driftsäkerhet i 5G genom mätningar

Publicerad 23.11.2018

Kommunikationsverket och Åbo yrkeshögskola har under denna höst inlett ett försök för att säkerställa driftsäkerheten i 5G-radiogränssnittet. Mätningarna görs som laboratorie- och fältmätningar. Mätningarna ingår som en del i projektet 5G Momentum och de stöds av Nokia.

5G-teknologin kommer att bli grunden för vårt trådlösa digitala samhälle inom de närmaste åren. 5G:s driftsäkerhet kommer att spela en central roll för samhällets funktion, då denna teknologi snabbar upp digitaliseringen på flera olika sektorer, t.ex. inom industrin, trafik och transporter och hälsovård.

Kommunikationsverket och Åbo yrkeshögskola börjar sina experiment genom att undersöka driftsäkerheten med duplexmetoden TDD som blir en allmänt använd teknologi för 5G. Mätningar har redan gjorts i Åbo yrkeshögskolas laboratorium, och samma fenomen undersöks genom fältmätningar i Åbo vid slutet av november. Avsikten är sedan att utvidga försöket till att undersöka 5G-gränssnittet ännu utförligare både i laboratoriet och på fältet i samarbete med Nokia.

De viktigaste frekvensbanden för 5G i Europa kommer att vara 3,5 GHz och 25 GHz som använder tidsdivisionsduplex TDD (Time Division Duplex). Denna teknologi betyder att basstationen och terminalutrustningen sänder och tar emot omväxlande på samma frekvensband i enlighet med en på förhand avtalad tidsdivision. Hittills har mobilnäten i regel använt frekvensdelningsduplex FDD (Frequency Division Duplex) som betyder att basstationen och terminalutrustningen sänder och tar emot på olika frekvenser.

TDD har nya typer av funktionaliteter, vilket betyder att näthantering blir allt svårare. En defekt sändare kan störa 5G-nätet om den sänder i fel tid. En exakt tidssynkronisering är en förutsättning för TDD-nätens funktion. Om det för tidsskynroniseringen används satellitpositioneringssystem, kan nätet bli ännu sårbarare.

Syftet med ekosystemet 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet inom 5G. Detta sker genom att främja kännedom om 5G-teknologi, att identifiera framtidens möjligheter, att samarbeta med aktörer samt att komma med nya innovationer och tjänster. Ämbetsverken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ansvarar för nätverket: Kommunikationsverket koordinerar projektet, och andra deltagare är Meteorologiska institutet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Heidi Himmanen, Kommunikationsverket, tfn 0295 390 441, +358 295 390 441
Twitter: (at)HimmanenHeidi
E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi

Radioinspektionsexpert Jukka Pihonen, tfn 0295 390 628, +358 295 390 628
E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi

Överlärare, forskare Reijo Ekman, Åbo yrkeshögskola, tfn 050 598 5703, +358 50 598 5703
E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)turkuamk.fi.


Ämnesord: Frekvenser , Internet , 5G , 5G Momentum , Nyheter

LinkedIn Print