Gränssnitt för mobilitetstjänster öppnas: En applikation för hela resekedjan

Publicerad 21.09.2018

Det kommer att vara möjligt att köpa en enkelbiljett till normalpris för buss- och tågtrafiken med en applikation, när gränssnitten för mobilitetstjänster öppnas i enlighet med lagen om transportservice som trädde i kraft vid början av 2018. Rekommendationer om gränssnitt och uppförandekoder som utarbetats inom Lippu-projektet främjar denna förändring. Projektet samordnas av Kommunikationsverket och rekommendationerna har testats i ett pilotprojekt för aktörer inom transportsektorn. Testen har varit lyckade.

BusPay Oy och Hyvinkään Liikenne Oy testade gränssnittsamarbetet i praktiken. Pilotprojektet gällde ett försäljningsgränssnitt som genomfördes i enlighet med Lippu-projektets gränssnittsspecifikationer. Bolagen ingick också ett avtal om förmedling av biljetter via gränssnittet. Nu är det möjligt att använda BusPays mobilapplikation också för att köpa biljetter för Hyvinkään Liikennes lokaltrafik.

I framtiden kan man köpa hela resekedjan via en applikation.

"Gränssnittsspecifikationerna för lokaltrafikbiljetter fungerar bra. Pilotprojektet medförde inte några speciella utvecklingsbehov", säger BusPays vd Tommi Järvinen. Tillgångs- och tillgänglighetsuppgifternas struktur och format måste dock specificeras exaktare.

Av uppförandekoderna ska det tydligare framgå vad som är tvingande bestämmelser och vad som är rekommendationer. "Vad som är tillräcklig överföring av information vid identifiering av resenärer mellan företagen väckte diskussion när vi avtalade om samarbetet. Den nya dataskyddsförordningen medför att registerföring blir allt mer arbetskrävande", säger Wille Mäkelä från Hyvinkään Liikenne.

Enklare att köpa period- och rabattprodukter från början av 2019

"Vi fick nyttig information för utvecklingen av gränssnittsspecifikationerna och uppförandekoderna. Nu kan vi ta det följande steget, som är att främja lagens andra fas, dvs. tillgång till tjänster på någon annans vägnar. I framtiden blir det möjligt att koppla ett användarkonto för en mobilitetstjänst med ett annat företags tjänster. Då kan kunden utnyttja till exempel olika period- och rabattprodukter effektivt", säger Lippu-projektets projektkoordinator Timo Leppinen.

Tillräckliga metoder för identifiering av en resenär vid köp och användning av mobilitetstjänster är en väsentlig del av specifikationerna för tjänster på någon annans vägnar. Bestämmelsen som gäller tjänster på någon annans vägnar träder i kraft den 1 januari 2019.

Användarkontot kan kopplas med ett annat företags tjänster, varvid kunden kan utnyttja olika period- och rabattprodukter effektivt.

Ytterligare information

Kommunikationsverket, Lippu-projektets projektkoordinator Timo Leppinen, tfn 0295 390 572
Hyvinkään Liikenne Oy, verkställande direktör Wille Mäkelä, tfn 050 572 1212

BusPay Oy, verkställande direktör Tommi Järvinen, tfn 044 214 2552

Läs mer om de fördelar som gäller tjänster på någon annans vägnar i Kommunikationsverkets Signaali-blogg (på finska).

Bakgrund: Lippu-projektet skapar förutsättningar för tillhandahållande av enhetliga resekedjor i enlighet med lagen om transportservice. Lippu är Kommunikationsverkets, Trafikverkets och Trafiksäkerhetsverkets gemensamma projekt som specificerar den tekniska lösningen för biljett- och betalningssystemens försäljningsgränssnitt och utarbetar uppförandekoder för avtal mellan olika aktörer. Lippu-projektet har grundats av kommunikationsministeriet.

Läs mer om Lippu-projektet. 

Ämnesord: Informationssäkerhet , Biljettsystem , Funktion , Mobilitetstjänster , Nätverk , Resekedja , Reserätt , Tillgång , Nyheter

LinkedIn Print