I tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 söker vi bästa praxis för byggande av vettig nätinfrastruktur

Publicerad 18.09.2018

Dålig kommunikation och utmaningar med samordning av tidsscheman är orsaker till att sambyggnad inte fått fart

Lagstiftningen som vill främja sambyggnad av nät trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan. Syftet med lagstiftningen är att spara på kostnaderna för byggande av nät då alla markbyggnadsarbeten för vatten-, el- och telenät utförs tillsammans. Sambyggnaden har dock ännu inte fått den fart vi önskat. Det finns fortfarande utmaningar för det praktiska arbetet, och därför behövs konkreta exempel på bästa praxis bakom lyckade projekt.

Alla aktörer behövs för ökad sambyggnad

Kommunikationsverket har samlat ihop alla viktiga aktörer inom området och nu söker vi tillsammans lösningar till de utmaningar som byggande av infrastruktur medför. På kommunmarknaden inledde vi en gemensam mångsidig åtgärdshelhet i syfte att öka sambyggnad. Den ettåriga kampanjen kulminerar i tävlingen "Årets sambyggnadsgärning 2019". Syftet med kampanjen är att sambyggnad blir känd för alla beslutsfattare i kommuner, el- och vattenbolag samt teleoperatörer.

"Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 är en del av denna åtgärdshelhet. I tävlingen söker vi nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer. Vi vill att den bästa praxis blir tillgängliga för alla - då blir det fart på sambyggnad i Finland", säger ledande sakkunnig Päivi Peltola-Ojala från Kommunikationsverket.

Sambyggnad medför betydande besparingar i infrastrukturprojekt

Enligt Europeiska kommissionens färska rapport är det möjligt att nå besparingar på upp till 40-50 % av grävkostnaderna i infrastrukturprojekt. "Vi måste titta på sakerna från en bredare synvinkel och se den verkliga samarbetskraften vid kostnadseffektiv byggande av nät. Det är klart att vi bygger det digitala Finland tillsammans. Täckande infrastruktur är en livskraftsfaktor i kommunerna", betonar Kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa.

En bred front av centrala aktörer medverkar i att främja sambyggnad

Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 arrangeras av Kommunikationsverket, Energiindustri, Energimyndigheten, FiCom, Finnet-förbundet, Kommunförbundet, kommunikationsministeriet, Trafikverket, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands regionnät, Finlands Vattenförsörjningsandelslag och Vattenverksföreningen VVY. Tävlingen stöds också av Caruna, DNA, Elenia, Elisa, Lounea, Pälkäneen Valokuituverkot, Sitowise och Telia Finland.

Anmälningstiden går ut i slutet av mars 2019

Anmäl dig till tävlingen på www.yhteisrakentaminen.fi. Sista anmälningsdag är 31.3.2019. Tävlingen har två kategorier: en för kommuner och en för nätaktörers projekt. Vinnarna väljs av en jury som består av tävlingsarrangörerna - vinnarna publiceras under hösten 2019.

Ytterligare information ger:

Ledande sakkunnig Päivi Peltola-Ojala, tfn 0295 390 539, från utlandet +358 295 390 539
E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Marknader , Nät , Nätverk , Sambyggnad , Nyheter

LinkedIn Print