Kirsi Karlamaa blir generaldirektör för det nya Transport- och kommunikationsverket Traficom

Publicerad 19.12.2018

Statsrådet har utnämnt diplomingenjör Kirsi Karlamaa till generaldirektör för Transport- och kommunikationsverket som startar 1.1.2019. Det är fråga om en tjänst för en period på fem år.

Kommunikationsverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi och en del av Trafikverket slås samman till Transport- och kommunikationsverket. Det nya ämbetsverket kombinerar expertiskunnandet och på så sätt kan det svara mot förändringarna i verksamhetsmiljön och ta bättre hänsyn till kundernas behov: klimatförändringen, digitaliseringen och den snabba teknologiska utvecklingen påverkar också de krav som uppställs på trafik, transport och kommunikation.

Kirsi Karlamaa flyttar som generaldirektör till Transport- och kommunikationsverket från sin post som Kommunikationsverkets generaldirektör. Karlamaa har arbetat på Kommunikationsverket sedan 2000. Hennes uppgifter har omfattat mångsidiga ledaruppgifter bland annat som direktör på divisionen Frekvensförvaltning och på Cybersäkerhetscentret.

"På Transport och kommunikationsverket ser vi till att vi har välfungerande och trygg trafik, transport och kommunikation. Vi skapar samarbetsnätverk och möjliggör experiment som genererar affärsverksamhet samt nya tjänster till gagn för medborgarna och samhället. Jag är förtjust över att jag får arbeta med så kunnig personal med så mycket expertis", säger Karlamaa.

Kommunikationsministeriets meddelande om statsrådets beslut.

Begäran om intervjuer

Kommunikationschef Jaana Mäkiniemi, tfn 0295 390 416

Transport och kommunikationsverket Traficom främjar trafiksystemets funktion och säkerhet samt säkerställer att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Traficom stöder hållbar utveckling och snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället till exempel genom experiment inom automation och robotik för trafik, transport och kommunikation. Ämbetsverket är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Traficom sysselsätter cirka 900 personer på 15 orter. Huvudkontoret finns i Helsingfors.

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Nyheter

LinkedIn Print