Närmare 90 % av hushållen i Finland har tillgång till mobilnät som medger 100 Mbit/s

Publicerad 27.09.2018

4G-nätet täcker redan en stor del av de finländska hushållen. Enligt uppgifterna från juli 2018 täcker en eller flera operatörers mobilnät som medger 100 Mbit/s 89 procent av de finländska hushållen. På motsvarande sätt har 98 procent av hushållen tillgång till mobilnät som medger 30 Mbit/s.

Eftersom 4G-nätet framför allt har byggts på bosättningens villkor, är den geografiska täckningen betydligt mindre än befolkningstäckningen. Mobilnät som medger 100 Mbit/s täcker 10 procent och mobilnät som medger 30 Mbit/s täcker 45 procent av Finlands areal. Tillgången till det snabba mobila bredbandet 4G är alltså sämre i glesbygden.

Täckningsområdena har bildats utifrån uppgifter från operatörer som baserar sig på de fältstyrkegränser som Kommunikationsverket har angett. Täckningarna representerar den högsta tillgängliga hastigheten i ideala förhållanden utan att beakta t.ex. den variation som belastning i nätet orsakar.

Bild 1. Mobilnät som medger 100 Mbit/s täcker 10 procent av Finlands areal. Där bor det 89 procent av befolkningen.

Dataanvändning via telefonabonnemang ökar snabbare än mobilt bredband

Det totala antalet abonnemang i mobilnät förblev på cirka 9,5 miljoner varav 23 procent användes endast för dataöverföring, 67 procent användes för telefoni och dataöverföring och 10 procent endast för telefoni. Antalet abonnemang med obegränsad data i Finland ökade med 3 procent till över 6,2 miljoner.

Tillväxttakten för dataöverföring i mobilnätet avtog under det första halvåret 2018 till 15 procent jämfört med föregående halvår. I januari-juni var mängden mobildata i genomsnitt 28 gigabyte/finländare.

Jämfört med slutet av 2017 ökade datakonsumtion per månad för abonnemang som används för telefoni med en dryg femtedel till 11 gigabyte och för mobila bredbandsabonnemang som endast används för dataöverföring med en tiondedel till 38 gigabyte.

Mer information

Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen, tfn 0295 390 306

Utvecklingschef Joonas Orkola, tfn 0295 390 493, Twitter (at)JoonasOrkola

E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi

Twitter: (at)viest_virasto

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Hastighet , Mobilt bredband , Nät , Nätverk , Nyheter , Statistik

LinkedIn Print