Ny guide om avtalspraxis i resekedjor – tjänster på någon annans vägnar blir möjliga 1.1.2019

Publicerad 20.12.2018

Ett av syftena med lagen om transportservice är att främja kundernas möjligheter att skaffa resekedjor via en lucka. Leverantörer av mobilitetstjänster ska ge de kombinationstjänster som tillhandahåller resekedjor tillträde till sitt försäljningsgränssnitt. Dessutom ska leverantörer som upprätthåller kundernas användarkonton öppna gränssnittet för att möjliggöra tjänster på någon annans vägnar.

Till stöd för avtal mellan aktörerna publicerades en guide om avtalspraxis i resekedjor, s.k. uppförandekoder, i slutet av 2017. Den nya guiden täcker förutom en enkelbiljett och bokning av en enskild resa även tjänster på någon annans vägnar som träder i kraft 1.1.2019.

Vid tjänster på någon annans vägnar kan personens kundkonto i en mobilitetstjänst kopplas med ett annat företags tjänster. Då kan kunden utnyttja till exempel de olika period- och rabattprodukter som tillhandahållare av mobilitetstjänster erbjuder. Det väsentliga med tjänster på någon annans vägnar är att metoderna för identifiering av en resenär vid köp och användning av mobilitetstjänster är tillräckliga.

Uppförandekoderna innehåller frågor som aktörerna bör beakta och avtala om för att det ska vara möjligt att tillhandahålla resekedjor och för att resenärernas serviceupplevelser ska vara bästa möjliga även vid störningar. Uppförandekoderna är en rekommendation, inte en avtalsmodell. De har utarbetats i samarbete med Kommunikationsverket, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi samt branschaktörer.

Lippu-projektets utredning om avtalspraxis i resekedjor enligt lagen om transportservice [pdf, 2 MB](på finska)

Mer information om Lippu-projektet

Ytterligare information ger:

Kommunikationsverket, projektkoordinator Timo Leppinen, tfn 0295 390 572, från utlandet +358 295 390 572

Trafiksäkerhetsverket Trafi, jurist Jussi Aholainen, tfn 0295 345 466, från utlandet +358 295 345 466

Trafikverket, enhetschef Juuso Kummala, tfn 040 770 9905, från utlandet +358 40 770 9905

Ämnesord: Informationssäkerhet , Biljettsystem , Funktion , Resekedja , Reserätt , Utredningar , Nyheter

LinkedIn Print