Programkoncessioner för radio inför en ny koncessionsperiod beviljade

Publicerad 15.11.2018

Kommunikationsverket har beviljat 17 nya programkoncessioner för analog radioverksamhet för den nya verksamhetsperiod som börjar 1.1.2020.

Kommunikationsverket beviljade koncessionerna samtidigt med statsrådet.

Ansökningsomgången för programkoncessioner för radio, som avslutade i slutet av juli, gällde alla programkoncessioner för analog radioverksamhet för en tioårsperiod som börjar i januari 2020. De av Kommunikationsverket beviljade koncessionerna omfattar 17 frekvenshelheter av 75 och totalt 77 FM-radiofrekvenser på olika håll i Finland. Alla Kommunikationsverkets koncessioner beviljades nuvarande radioaktörer som har för avsikt att fortsätta sin radioverksamhet under den nya koncessionsperioden.

För tre av de 75 frekvenshelheter som det var möjligt att söka ansöktes det inte om någon koncession. Däremot fanns det fler än en ansökan per frekvenshelhet i tre fjärdedelar av helheterna eller ansökan gällde specialradioverksamhet. Ansökningar om dessa frekvenshelheter lämnades över till statsrådet i oktober. Statsrådet beviljade sina koncessioner samtidigt med Kommunikationsverket.

Internationellt sett används FM-frekvensområdet i Finland på ett mycket effektivt sätt. Inför den nya koncessionsperioden undersökte Kommunikationsverket i samarbete med branschen om det fanns behov att omorganisera de FM-frekvenser som är i användning.

Vid planering av frekvenser för den nya koncessionsperioden effektiviserades användningen av frekvenser för radionät bland annat genom att stryka överlappande frekvenser från frekvenshelheterna. Därför blev det möjligt att bilda helt nya frekvenshelheter för den nya koncessionsperioden.

Radioverksamhet på de nya frekvenshelheterna ska inledas i enlighet med koncessionen inom sex månader från ingången av koncessionsperioden. De nuvarande programkoncessionerna upphör att gälla vid slutet av år 2019.

Koncessionsbesluten finns snart på Kommunikationsverkets webbplats.

Tidigare nyhet om ämnet: Stor efterfrågan på programkoncessioner för radio inför en ny koncessionsperiod – största delen av ansökningarna lämnades över till statsrådet

Ytterligare information:

Jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326, +358 295 390 326
Chef för Fasta nät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446, från utlandet +358 295 390 446, Twitter: (at)l_suvi
Kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ficora.fi.


Ämnesord: Frekvenser , Radio , Nyheter

LinkedIn Print