Slutspurt i det statligt stödda bredbandsprojektet

Publicerad 21.10.2018

Det statliga stödet för bredbandprojekt i glesbygdsområden upphör vid årsskiftet. De nya reglerna om statligt stöd som offentliggjordes för ett år sedan betydde mer pengar för bredbandsprojekt, vilket har väckt intresse i landskapen. Tiotals nya projekt håller på att starta och intresset för supersnabbt bredband ökar ständigt.

Fungerande telekommunikationsinfrastruktur är en nyckelfaktor för en livskraftig kommun. De nya reglerna för statligt stöd gör det möjligt att bygga fiber med hjälp av stöd på ett större område än hittills och ökar betydligt de enskilda projektens andel av det statliga stödet. Planer för nya fibernät har nu fått fart överallt i Finland.

Stödansökningar ökar innan projektfinansiering upphör 31.12.2018

Det blir hård konkurrens om de sista stödeurona eftersom pengarna sannolikt inte räcker till för alla projekt. Just nu pågår det konkurrensutsättningar i flera landskap. De redan startade projektens omfattning varierar från flera tiotusen euro till flera miljoner euro.

"Det finns fortfarande 6,5 miljoner euro kvar att söka. Landskapsförbunden har valt dem som ska genomföra ett projekt men alla har ännu inte lämnat in sin ansökan. Det betyder att det finns mindre pengar för helt nya projekt. Ansökan ska lämnas in senast före slutet av året, men sannolikt tar pengarna slut redan tidigare. Nu lönar det sig att vara snabb, om man planerar bygga bredband", säger ledande sakkunnig Päivi Peltola-Ojala från Kommunikationsverket.

Bredbandsprojektet ger mätbara resultat - målen kommer att överskridas

Syftet med projektet snabbt bredband som startade år 2009 är att ge 120 000 hushåll i glesbygden tillgång till snabbt bredband som byggs med hjälp av statligt stöd på 69,5 miljoner euro. Före slutet av 2017 har 40 miljoner euro betalats ut i statligt stöd, och med stödet har det åstadkommits 70 procent av den eftersträvade tillväxten, dvs. snabbt bredband för 83 000 hushåll. 30 000 abonnenter har skaffat sig ett abonnemang och den totala längden nät som byggts ut är 20 000 kilometer.

Slutspurten förväntas medföra att målet uppnås och eventuellt överskrids. Det statliga stödet gäller glesbygdsområden, och nät som fått statligt stöd har byggts i synnerhet i Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta.

Projektet snabb bredband

Mer information

Päivi Peltola-Ojala, ledande sakkunnig, tfn 0295 390 539, Twitter (at)peltolaojala

Kommunikationsverket Twitter LinkedIn Facebook YouTube

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Nyheter

LinkedIn Print