Stor efterfrågan på programkoncessioner för radio inför en ny koncessionsperiod – största delen av ansökningarna lämnades över till statsrådet

Publicerad 15.10.2018 | Uppdaterad 16.10.2018

På ansökningsomgången för programkoncessioner för radio fanns det fler än en ansökan per frekvenshelhet i tre fjärdedelar av helheterna. Kommunikationsverket har lämnat dessa ansökningar över till statsrådet.

Ansökningsomgången, som avslutade i juli, gällde alla programkoncessioner för analog radioverksamhet för en tioårsperiod som börjar i januari 2020. Det var möjligt att ansöka om totalt 95 koncessioner. För 55 frekvenshelheter rådde det knapphet, dvs. det fanns flera sökande per frekvenshelhet.

Kommunikationsverket beviljar koncessioner om det finns bara en sökande per frekvenshelhet. Om det finns flera sökande för en frekvenshelhet, lämnas besluten om programkoncessioner över till statsrådet. Alla ansökningar om specialradiokoncessioner lämnas också över till statsrådet.

Kommunikationsverket lämnade totalt 78 ansökningar om programkoncessioner över till statsrådet. Verket har meddelat de sökande om överlämnandet och avslutat behandlingen av de ansökningar som lämnats över till statsrådet. Kommunikationsverket beviljar programkoncessionerna dock för de frekvenshelheter där det inte råder någon knapphet. Antalet dessa ansökningar var 17. Verket träffar sina avgöranden om koncessionerna samtidigt som statsrådet.


Tidigare nyheter om ämnet:
Ansökningsomgången för ny programkoncessionsperiod för radio avslutad

Ytterligare information:
Biträdande direktör Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446, från utlandet +358 390 446, Twitter: @l_suvi
Jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326, från utlandet +358 295 390 326 Twitter: @henrosti
Radionätsexpert Kari Hautala (tekniska frågor), tfn 0295 390 593, från utlandet +358 295 390 592
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Radio , Nyheter

LinkedIn Print