Ta med dig pass eller identitetskort när du ska ansöka om bankkoder eller mobilcertifikat

Publicerad 08.11.2018

Från och med början av 2019 behöver du ha med dig pass eller identitetskort när du i banken eller teleföretagets butik ansöker om ett nytt identifieringsverktyg för stark autentisering. Identifieringsverktyg för stark autentisering som tillhandahållas till konsumenter är bankernas webbankskoder, teleföretagens mobilcertifikat och identitetskortets medborgarcertifikat. Från och med den 1 januari 2019 kan körkortet inte användas för att styrka identitet vid ansökan om ett identifieringsverktyg för stark autentisering.

Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster innehåller bestämmelser om vilka identitetshandlingar som godtas när elektroniska identifieringsverktyg beviljas. Till följd av en lagändring som träder i kraft vid ingången av 2019 ska banker och teleföretag som tillhandahåller identifieringsverktyg kräva att sökande ska visa upp ett giltigt pass eller identitetskort. Vissa banker och teleföretag kräver redan nu pass eller identitetskort. Du får mer information om godtagbara handlingar för identifiering av din bank eller ditt teleföretag. Syftet med ändringen är att öka säkerheten vid stark autentisering. Vid ansökan om ett identifieringsverktyg för stark autentisering kan sökandens identitet kontrolleras genom ett körkort till och med den 31 december 2018.

Betydelsen av stark autentisering har ökat till följd av att användningen av e-tjänster och de sekretessbelagda uppgifter som behandlas vid användningen av e-tjänster har ökat. "I e-tjänster går det inte längre att göra en likadan identifiering som vid fysisk kundservice. När ett nytt identifieringsverktyg beviljas första gången är det därför viktigt att identiteten hos sökande av identifieringsverktyg kan verifieras på ett allt säkrare sätt och att risken för att identifieringsverktyget beviljas fel person minimeras", säger Jukka-Pekka Juutinen, chef för Säkerhetsövervakning vid Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter.

E-ansökan om identifieringsverktyg ändras inte

Den ändring som träder i kraft vid ingången av 2019 påverkar inte e-ansökan om ett nytt identifieringsverktyg. Ändringen gäller endast ansökningar som görs på fysiska servicepunkter. Även framöver kan sökande ansöka om ett nytt identifieringsverktyg för stark autentisering på elektronisk väg, om sökanden redan har ett sådant identifieringsverktyg och den som beviljar identifieringsverktyget har möjliggjort ansökan om identifieringsverktyg på elektronisk väg. Då identifieras sökanden utifrån sökandens tidigare identifieringsverktyg.

Ändringen bygger på lagstiftningen och påverkar inte identifieringsverktyg som beviljas eller har beviljats utifrån körkort före den 1 januari 2019.

Ändringen påverkar inte på något annat sätt körkortets användbarhet. Även i fortsättningen kan körkortet användas på samma sätt som tidigare för att styrka identitet i många olika dagliga situationer där vi uträttar ärenden.

Tilläggsuppgifter

Chef för Säkerhetsövervakning Jukka-Pekka Juutinen, telefon 0295 390 523

Jurist Marko Priiki, telefon 0295 390 596

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , E-tjänster , Elektronisk identifiering , Nyheter

LinkedIn Print