Teknologiövergången i det markbundna tv-nätet i Finland blir fördröjd

Publicerad 29.10.2018

Avsikten var att de finska markbundna tv-näten skulle ha övergått till DVB-T2-sändningsteknik senast 31.3.2020. Övergången blir nu fördröjd på grund av ett besvär till marknadsdomstolen. Besväret gäller konkurrensutsättning av distribution av Rundradions HD-kanaler.

De finländska tv-aktörerna meddelade 24.10.2018 att den planerade övergången till DVB-T2-tekniken, som möjliggör HD-sändningar, fördröjs från det som har planerats. Fördröjningen beror på ett besvär som lämnats in till marknadsdomstolen i fråga om den konkurrensutsättning som gäller distribution av Rundradions HD-kanaler. Behandlingen i marknadsdomstolen kan ta flera månader, vilket betyder att övergången inte är möjlig 31.3.2020.

Övergången till ny sändningsteknik kommer att genomföras i alla fall inom de närmaste åren och det betyder att de flesta antenn-tv-hushåll ska skaffa en tv eller digitalbox försedd med en DVB-T2-tuner. Så gott som alla nya mottagare som finns till salu har redan en tuner som är försedd med den nya tekniken. Det markbundna nätet har redan i dag ett stort utbud av HD-innehåll.

"Kommunikationsverket har koordinerat kommunikationen för DVB-T2-övergången och samarbetat med tv-branschen. Vi har också delat ut tryckta broschyrer med information om övergången som skulle ha ägt rum 31.3.2020. Vi uppdaterar nu allt vårt elektroniska material i enlighet med tv-aktörernas nya beslut. Tyvärr kan vi inte samla in det tryckta materialet som vi delat ut", säger Kommunikationsverkets projektchef Tiina Aaltonen.

Övergången till DVB-T2-tekniken baserar sig på ett kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier, som statsrådet gav till riksdagen år 2012, samt på internationella beslut. Tv-bolagen (Rundradion Ab, MTV Finland, Sanoma Media Finland Oy, Discovery Networks Finland Oy och Fox International Channels Oy) beslöt i mars 2016 att fritt mottagbara tv-kanaler övergår till att endast använda DVB-T2-tekniken senast den 31 mars 2020.

I Finland finns cirka 1,2 miljoner hushåll som tar emot tv-sändningar via det markbundna tv-nätet (antennätet). Antalet hushåll som inte har något annat mottagningssätt än det markbundna nätet (t.ex. IPTV) är cirka 900 000. Enligt den senaste undersökningen har 55 procent av dessa hushåll en mottagare som den nya sändningstekniken kräver. Dessutom finns det drygt 600 000 fritidsbostäder där man oftast tittar på tv via det markbundna tv-nätet.

Ytterligare information:

Projektchef Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526, från utlandet +358 295 390 526

Biträdande direktör Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446, från utlandet +358 295 390 446, Twitter: @l_suvi

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Lisätietoa antenniverkon muutoksista ja HD-lähetyksistä

Viestintävirasto Twitter LinkedIn Facebook YouTube

Ämnesord: Frekvenser , Television , Distribution , Funktion , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print