Kunnollisella sisäverkolla varmistat laadukkaan televisiolähetysten vastaanoton ja nopean laajakaistayhteyden

Julkaistu 15.07.2013

Toimiva kiinteistön sisäverkko on monipuolisten televisio-, radio- ja laajakaistapalvelujen käytön elinehto. Viestintävirasto on antanut uuden määräyksen, joka auttaa talojen asukkaita, sisäverkkojen suunnittelijoita ja urakoitsijoita rakentamaan nykyajan vaatimukset täyttävän sisäverkon.

Häiriöttömien televisio- ja radiolähetysten vastaanotto sekä nopean laajakaistan käyttö vaatii nykyaikaisen sisäverkon rakentamista tai vanhan uudistamista. Moderni sisäverkko mahdollistaa uusimpien palvelujen käyttämisen myös tulevaisuudessa. Sisäverkon rakentamiseen kannattaakin panostaa esimerkiksi silloin, kun kiinteistössä suunnitellaan putkiremonttia. Kun sisäverkon rakentaminen tehdään putkiremontin yhteydessä, voivat säästöt olla merkittäviä.

Vähimmäisvaatimukset nykyaikaiselle sisäverkolle

Viestintävirasto on antanut määräyksen sisäverkkojen teknisistä vähimmäisominaisuuksista ja teleurakoinnista eli sisäverkkotöiden tekemisestä. Määräys antaa pohjan nykyaikaisen sisäverkon suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpitämiselle.

Laadukkaan sisäverkon rakentaminen edellyttää erityisosaamista ja kokemusta. Sisäverkon suunnittelijaksi ja urakoitsijaksi onkin syytä valita yritys, joka tuntee ja noudattaa Viestintäviraston määräystä. Tilattaessa sisäverkon suunnittelu- ja rakennusurakkaa on aina hyvä viitata määräyksen vaatimuksiin. Tällöin voi varmistua siitä, että rakennettu sisäverkko täyttää tulevaisuudenkin tarpeet.

Määräys 65 M kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Määräyksen taustamuistio [pdf, 69 KB]
Lisätietoja:

Viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen, p. 0295 390 528
Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen, p. 0295 390 523

Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Antenni , Kaapeli , Laajakaista , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print