Kuulo- ja puhevammaisten oikeus käyttää sähköisiä viestintäpalveluja paranee - teleyritysten uudet yleispalveluvelvoitteet voimaan

Julkaistu 14.06.2013 | Päivitetty 27.06.2013

Viestintäviraston päätöksillä nimetään yleispalveluyritykset aikaisempaa laajemmalle alueelle Suomessa. Yleispalveluilla tarkoitetaan kaikkiin koteihin tai yritysten toimipaikkoihin turvattuja perustasoisia viestintäpalveluja, joita ovat nykyisin puhelinliittymä ja yhden megan laajakaistayhteys. Lisäksi vammaisille henkilöille on taattu heidän tarvitsemansa puhelinpalveluja vastaavat palvelut.

Päätöksillä Viestintävirasto varmistaa esteettömät viestintäpalvelut kuulo - ja puhevammaisille

Kuulo- ja puhevammaisten tarvitsemat videopuhelu- ja etätulkkauspalvelut asettavat internetyhteydelle erityisiä vaatimuksia, sillä liittymän tulee mahdollistaa riittävän nopea kahdensuuntainen tiedonsiirto. Myös hätäpalvelujen käyttöön soveltuvat tekstiviestipalvelut ovat kuulo- ja puhevammaisille välttämättömiä.

Viestintävirasto on nimennyt yleispalveluyritykset kuulo- ja puhevammaisten tarvitsemien viestintäpalvelujen tarjontaan. Velvoitteet ovat uusia ja perustuvat vuonna 2011 voimaan tulleeseen viestintämarkkinalain muutokseen. Näkövammaisille käyttäjille taattu liittymän laskutuksen ja asiakaspalvelun esteettömyys toteutuu nykyisin ilman Viestintäviraston asettamia velvoitteita.

Puhelinpalveluja koskevat velvoitteet kasvavat

Puhelinpalvelujen tarjontaan velvollisia yleispalveluyrityksiä nimetään aikaisempaa laajemmalle alueelle Suomessa. Viestintävirasto on arvioinut uudelleen puhelin- ja laajakaistaliittymien saatavuuden koko maassa.

- Arvioinnin pohjaksi saadut tiedot ovat tarkentuneet verrattuna aikaisempiin arvioihin. Lisäksi kiinteitä puhelinverkkoja on joillakin alueilla purettu, kertoo Viestintäviraston lakimies Mari Österberg.

Viestintävirasto nimeää yleispalveluyritykset yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi

Viestintäviraston päätöksillä nimetään yhteensä 10 teleyritystä yleispalvelun tarjontaan. Yleispalveluyritys nimetään puhelinpalvelun tarjontaan 92 alueelle, laajakaistaliittymän tarjontaan 304 alueelle, puhe- ja kuulovammaisten tekstiviestipalvelujen tarjontaan 93 alueelle sekä kuulo- ja puhevammaisten symmetrisen internetyhteyden tarjontaan 304 alueelle. Yleispalveluyritys on nimettävä, jos nimeäminen on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä alueella. Yleispalvelun saatavuutta on tarkasteltu alueellisesti yhteensä 390 kunnan tai kunnan osan alueella.

Alueelliset tiedot löytyvät Viestintäviraston hakupalvelusta

Viestintäviraston internetsivuilta voi tarkistaa, mille paikkakunnille on nimetty puhelinpalvelun, laajakaistaliittymän ja kuulo- ja puhevammaisten palvelujen tarjontaan velvollinen yleispalveluyritys.

Viestintäviraston hakupalvelu

Päätökset annettiin 12.6.2013 ja ne tulevat voimaan heti.*

Puhelinpalveluiden yleispalvelupäätökset
Internetyhteyspalveluiden yleispalvelupäätökset
Kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalveluita koskevat yleispalvelupäätökset
Kuulo- ja puhevammaisten internetpalveluita koskevat yleispalvelupäätökset

Lisätietoja antavat:

Lakimies Mari Österberg p. 0295 390 545
Päällikkö Merja Saari p. 0295 390 541

*Tiedotteessa oleva päätöstenantopäivämäärä on päivitetty 25.6. Oikea päivämäärä on 12.6.2013, ei 13.6.2013.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Yleispalvelu , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print