Kyberturvallisuuskeskus aloittaa toimintansa – toimintasuunnitelmaa voi kommentoida 15.1.2014 asti

Julkaistu 31.12.2013

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus aloittaa toimintansa 1.1.2014. Kyberturvallisuuskeskus vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 hoitamia tietoturvatehtäviä. CERT-, NCSA- ja varautumistehtävät ovat jatkossa osa Kyberturvallisuuskeskusta.

Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on seurata tietoturvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja uhkia, kerätä tietoa tietoturvahaavoittuvuuksista ja -häiriöistä, muodostaa arvio Suomeen ja suomalaisiin kohdistuvista tietoturvauhkista ja niiden vaikutuksista sekä jalostaa ja jakaa tietoa tietoturvauhkista eri toimijoille.

Tämän niin kutsutun tilannekuvan avulla toimijat voivat arvioida haavoittuvuuksien ja häiriöiden vaikutuksia omaan toimintaansa ja varautua niihin. Tilannekuvan muodostamisessa Viestintävirasto tekee laajaa yhteistyötä niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Merkittävistä uhkista varoitetaan ja valistetaan myös kansalaisia.

Kyberturvallisuuskeskus vastaa myös turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista. Kansallisiin tietoturvavelvoitteisiin kuuluvat muun muassa viestintäverkkojen tietoturvallisuuden ja varautumisen ohjaus ja valvonta, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen arviointi sekä arviointilaitosten hyväksyminen. Kansainvälisiin tietoturvavelvoitteisiin puolestaan kuuluvat muun muassa kansainvälistä turvaluokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien ja salaustuotteiden hyväksyntä.

Kyberturvallisuuskeskuksen tuottamien palveluiden käyttäjiä ovat muun muassa teleyritykset, ICT-toimijat, finanssialan yritykset, huoltovarmuuskriittiset toimijat, kuten sähköyhtiöt sekä julkinen hallinto.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-artikkelit, varoitukset ja haavoittuvuudet julkaistaan osoitteessa kyberturvallisuuskeskus.fi.

Toimintasuunnitelman lausuntoaikaa jatkettu

Viestintävirasto on julkaissut 29.11.2013 Kyberturvallisuuskeskuksen toimintasuunnitelman, johon on pyydetty lausuntoja 31.12.2013 mennessä. Lausuntoaikaa on nyt jatkettu 15.1.2014 asti.

Toimintasuunnitelmassa on esitelty Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaa ja kehittämistä lähivuosien aikana.

Lausunnot pyydetään lähettämään 15.1.2014 mennessä osoitteeseen kirjaamo@viestintavirasto.fi tai Viestintävirasto, PL 313, 00181 Helsinki.

Lausuntopyyntö Kyberturvallisuuskeskuksen toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on lausuntopyynnön liitteenä.

Lue myös

Viestintäviraston tiedote 24.10.2013: Kyberturvallisuuskeskus vahvistaa Viestintäviraston nykyisiä tietoturvatehtäviä

Lisätietoja

Johtaja Kirsi Karlamaa, p. 0295 390 403

Asiasanat: Tietoturva , Uutiset

LinkedIn Print