Ohjeita Datame Oy:n, Dicame Oy:n ja 450-verkon palveluiden käyttäjille

Julkaistu 18.12.2013

Datame Oy sekä sen tytäryhtiö Dicame Oy on asetettu konkurssiin 28.11.2013. Konkurssista johtuen osa Datame-konsernin viestintäverkoissa toimineista palveluista, kuten 450-verkon laajakaistapalvelut, on suljettu. Viestintävirasto on nyt koonnut konkurssiin menneiden yritysten asiakkaille ja muille palveluiden käyttäjille ohjeita, kuinka menetellä omien viestintäpalvelujen turvaamiseksi.

Datame-konsernin konkurssilla on vaikutuksia sekä konserniyritysten omiin asiakkaisiin että heidän viestintäverkkojaan tai -palveluitaan käyttäneiden muiden teleoperaattoreiden tarjoamiin palveluihin. Mikäli siis käyttämäsi palvelu on suljettu Datamen tai sen tytäryhtiöiden konkurssin takia, menettele alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Mitä Datame Oy:n, Dicame Oy:n tai Datame Palvelut Oy:n 450-verkossa palveluita tuottavien muiden yritysten asiakkaiden tulee tehdä?

Datame Oy:n, Dicame Oy:n ja Datame Palvelut Oy:n suoria asiakkaita kehotetaan välittömästi ottamaan yhteyttä muihin palveluntarjoajiin ja hankkimaan korvaavat yhteydet.

Datame-konsernin konkurssi vaikuttaa myös niihin muiden palveluntarjoajien tarjoamiin palveluihin, joita Datame Oy ja Dicame Oy ovat operoineet. Operaattorit tiedottavat omilla sivuillaan konkurssin vaikutuksista asiakkaidensa palveluihin.

Mitä voin tehdä saadakseni korvaavan palvelun vanhan liittymän tilalle?

Tiedon omalla asuinalueella tai yrityksen sijaintipaikalla saatavilla olevista korvaavista palveluista voi selvittää alueella toimivilta teleyrityksiltä. Alustavaa tietoa eri alueiden internetpalveluiden tarjonnasta on Viestintäviraston julkaisemassa laajakaistaliittymien hintavertailussa.

450-verkon asiakkaiden on syytä hankkia korvaava palvelu joko omalta palveluntarjoajalta tai muilta teleyrityksiltä, mikäli korvaavaa tarjousta ei ole vielä saatu. Palveluja ei sellaisenaan voi siirtää mihinkään, koska 450-verkko on tekniikaltaan ainoa laatuaan Suomessa.

Miten Viestintävirasto turvaa oikeuden laajakaistapalveluihin, kun Datame Oy:n 450-verkon laajakaistapalvelut päättyvät konkurssin takia?

Viestintävirasto on kesäkuussa 2013 antamillaan päätöksillä nimennyt tietyt teleoperaattorit puhelin- ja internetpalvelun tarjontaan velvollisiksi ns. yleispalveluyrityksiksi Suomessa sellaisille alueille, joilla ei ole riittävästi kilpailevaa palveluntarjontaa takaamaan muutoin kohtuuhintaisia laajakaistapalveluita kaikkien saataville. Yleispalvelun tarpeen määrittelyssä ei ole otettu huomioon 450-verkossa tarjottavia laajakaistapalveluita, joten Datame Oy:n konkurssi ei siten vaikuta tarpeeseen nimetä yleispalveluyritys tällaisille alueille.

Yleispalveluvelvollisuus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus saada vakituiseen asuinpaikkaansa ja yrityksen sijaintipaikkaan toimivat ja kohtuuhintaiset puhelinpalvelut ja ns. yhden megan internetyhteys. Yleispalvelusääntely on teknologianeutraalia, eli yhteydet voidaan toteuttaa kiinteästi tai langattomasti, mutta liittymän tulee toimia moitteettomasti käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Internetliittymän on vastattava vähimmäisnopeudeltaan 1 Mbit/s. Lue lisää yleispalvelusta.

Voit tarkistaa Viestintäviraston verkkosivuilla olevasta hausta, onko omalle asuinalueelle tai yrityksen sijaintipaikkaan nimetty yleispalveluyritys laajakaistapalvelun tarjontaan, sekä tiedot nimetystä yleispalveluyrityksestä.

Yleispalveluliittymästä voi pyytää tarjousta myös Viestintäviraston laatiman tarjouspyyntölomakkeen avulla.

Yleispalveluliittymän tarjouspyyntölomake [pdf, 40 KB]

Mikäli alueen yleispalveluyritys ei pyynnöstä huolimatta anna tarjousta yleispalveluliittymästä tai tarjous ei täytä yleispalveluliittymän vaatimuksia, asiasta voi olla yhteydessä Viestintävirastoon.

Mikäli alueelle ei ole nimetty yleispalveluyritystä laajakaistapalvelujen tarjontaan, johtuu se siitä, että Viestintävirasto on arvioinut palvelujen tarjonnan riittäväksi. Tällaisessa tilanteessa tarjousta korvaavasta palvelusta voi tarvittaessa pyytää alueella toimivilta muilta teleyrityksiltä.

Vanha puhelinliittymäni on suljettu tai suljetaan konkurssien johdosta. Mitä voin tehdä säilyttääkseni vanhan puhelinnumeroni?

Jos asiakas haluaa säilyttää vanhan puhelinnumeronsa hankkiessaan uuden liittymän toiselta palveluntarjoajalta, voi hän pyytää puhelinnumeron siirtoa valitsemaltaan uudelta palveluntarjoajalta.

Dicame Oy:n puhelinliittymän numeronsiirtomahdollisuuksia voi tiedustella uudelta palveluntarjoajalta. Dicame Oy:n liittymien numeronsiirrot eivät ole ongelmattomia yhtiön palvelujen lopettamisen vuoksi, mutta toistaiseksi numeronsiirtoja on pystytty käsittelemään. Jos asiakas haluaa siirtää numeron, siirtopyyntö on kuitenkin syytä tehdä viipymättä. Mikäli numeronsiirto ei enää onnistu, on asiakkaan hankittava uusi liittymä uudella numerolla.

Lisätietoja ja ohjeita puhelinnumeron siirrettävyydestä löytyy Viestintäviraston verkkosivuilta.

Viestintäviraston aikaisemmat uutiset:

Datame Oy:n konkurssin myötä 450-verkon laajakaistapalvelut suljetaan (julkaistu 11.12.2013)

Datame Oy ja Dicame Oy asetettu konkurssiin (julkaistu 4.12.2013)

Asiasanat: Internet , Puhelin , Uutiset

LinkedIn Print