Taajuushuutokauppa jatkuu tänään klo 10

Julkaistu 24.10.2013

Viisi viikkoa keskeytyneenä ollut 800 MHz:n taajuusalueen huutokauppa jatkuu torstaina 24.10. Viestintävirasto keskeytti huutokaupan 19.9.2013 pakottavan teknisen syyn vuoksi.

Huutokauppajärjestelmään on tehty huoltokatkon aikana tarvittavat muutokset ja päivitykset. Järjestelmä huollettiin, jotta sen toimittaja voi edelleen taata huutokauppajärjestelmän toimivuuden, toimintavarmuuden ja ylläpidon jo kahdeksan kuukautta jatkuneessa huutokaupassa.

Huutokauppaa jatketaan tänään taajuusalueen huutokaupasta annetun Viestintäviraston alkuperäisen määräyksen mukaisin säännöin. Määräyksen muuttamisesta käydyn lausuntokierroksen perusteella Viestintävirasto katsoi, että sillä ei ole edellytyksiä muuttaa tarjousten siirtämistä koskevaa sääntöä esitetyllä tavalla.

Viestintävirasto on lähettänyt uuden lausuntopyynnön huutokauppamääräyksen muuttamisesta 14.10. Esityksen mukaan Viestintävirasto voisi peruuttaa huutokaupan, jos on erittäin painavia perusteita olettaa, että huutokauppa ei pääty kohtuullisessa ajassa. Lausuntokierros päättyy 4.11.

Lisätietoja antavat:

Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, 0295 390 400

Johtaja Jarno Ilme, 0295 390 574

Asiasanat: Internet , Taajuudet , Matkapuhelimet , Uutiset

LinkedIn Print