Viestintäviraston testikampanjalla puututtiin WLAN-laitteiden aiheuttamiin häiriöihin säätutkien toiminnassa

Julkaistu 15.11.2013

Useissa Euroopan maissa on havaittu 5 GHz taajuudella toimivien langattomien lähiverkkojen (WLAN) aiheuttavan häiriöitä samalla taajuusalueella toimiville säätutkille. Häiriöitä on esiintynyt erityisesti Keski-Euroopan tiheään asutuilla alueilla, siitä huolimatta, että vaatimustenmukaisten WLAN-laitteiden täytyy osata väistää säätutkien taajuuksia häiriöiden ehkäisemiseksi. WLAN-laitteiden aiheuttamat häiriöt estävät tai vääristävät säähavaintojen tekemistä. Viestintävirasto ja muut eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaiset selvittivät näiden laitteiden vaatimustenmukaisuuden tasoa yhteisellä valvontakampanjalla, jonka tulokset eivät mairittele WLAN-laitteiden valmistajia.

Eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaiset testasivat satunnaisotannalla kaikkiaan 64 laitemallia eri maista. Tarkastuksen kohteena olivat kaikki tunnetuimmat laitemerkit. Testauksissa keskityttiin erityisesti niihin vaatimuksiin, joiden tarkoituksena on estää WLAN-laitteita aiheuttamasta häiriöitä säätutkille. Lisäksi tarkastettiin laitteiden CE-merkintöjä ja muita käyttäjille annettavia pakollisia tietoja.

Lähes kaikissa testatuissa laitteissa oli ns. DFS-ominaisuus, joka mahdollistaa häiriöiden ehkäisyn siten, että WLAN-laite väistää tutkan signaalia sellaisen havaitessaan. DFS on pakollinen ominaisuus, jota käyttäjän ei tule voida kytkeä pois päältä. Kampanjassa kuitenkin havaittiin, että kolmanneksessa testatuista laitteista DFS saatiin helposti kytkettyä pois toiminnasta. Useiden laitteiden valmistajat jopa ohjeistivat ja kannustivat poistamaan ominaisuuden käytöstä WLANin suorituskyvyn parantamiseksi. Todellisuudessa DFS ei vaikuta laitteiden suorituskykyyn.

Myös merkinnöistä ja käyttäjälle annettavista tiedoista löytyi paljon puutteita. Vain viidennes testatuista laitteista osoittautui sekä teknisesti että merkintöjen osalta täysin vaatimustenmukaiseksi. Valvontaviranomaiset ovat olleet yhteydessä kaikkien vaatimustenvastaisten laitteiden valmistajiin tai eurooppalaisiin edustajiin, ja teknisesti puutteelliset laitteet on jo poistettu markkinoilta. Vaillinaisten merkintöjen osalta viranomaiset ovat velvoittaneet laitteiden valmistajia korjaamaan puutteet.

Viestintävirasto vastaa Suomessa radiolaitteiden markkinavalvonnasta ja oli siten myös osallisena kampanjassa. Kaikkiaan kampanjaan osallistui markkinavalvontaviranomaisia 21 eri maasta.

Viestintävirasto testaa tänä vuonna myös matkaviestinverkkojen toistimia. Suomessa toistimia saavat käyttää vain matkaviestinverkon operaattorit, mutta Viestintävirasto on viime aikoina selvittänyt useita radiohäiriöitä, joiden aiheuttajiksi on ilmennyt luvaton matkaviestinverkon toistin. Muutamasta tapauksesta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Erityisesti kuluttajakäyttöön markkinoidut toistimet onkin valittu seuraavan yhteiseurooppalaisen valvontakampanjan kohteeksi. Kampanja toteutetaan alkuvuodesta 2014.

Lisätiedot:

radiotarkastusasiantuntija Olli Koskeno, 0295 390 449

Asiasanat: Taajuudet , Viat ja häiriöt , Uutiset

LinkedIn Print