Viestintävirasto selvittää tiedustelutoiminnan vaikutuksia kotimaisten viestintäpalvelujen tietoturvallisuuteen

Julkaistu 10.06.2013

Viestintävirasto selvittää, onko julkisuudessa käsitellyllä Yhdysvaltain tiedustelupalvelun toiminnalla ollut vaikutuksia suomalaisten teleyritysten viestintäpalveluiden tietoturvallisuuteen.

Lisätietoa kaivataan erityisesti siitä, missä määrin teleyritykset toteuttavat suomalaisille tarjottavia viestintäpalveluita ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi selvitetään, millä tavalla teleyritykset ovat huolehtineet siitä, että palvelu toteutetaan tietoturvallisesti mahdollisen kumppanin toimesta, sekä kuinka tiedustelutoiminta voi vaikuttaa palvelun turvallisuuteen.

Selvityspyynnön avulla pyritään muodostamaan yleiskuva tiedustelutoiminnan mahdollisista vaikutuksista suomalaisten viestinnän luottamuksellisuuteen. Pyyntö lähetetään suomalaisille teleyrityksille, ja vastauksia pyydetään kesäkuun loppuun mennessä. Vastausten perusteella Viestintävirasto arvioi, onko asiassa aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Lue Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen aiheesta


Lisätiedot:
Jarkko Saarimäki, päällikkö, 0295 390 576

Asiasanat: Tietoturva , Salaus , Tietosuoja , Selvitykset

LinkedIn Print