Ääni- tai tekstityspalvelun sisältäviä ohjelmia tarjolla yhä enemmän

Yleisradion sekä yleisen edun kanavien eli MTV3:n, Nelosen ja Fox-kanavan on tarjottava ohjelmia, joihin on lisätty ääni- ja tekstityspalvelu. Viestintäviraston mukaan televisioyhtiöt täyttävät hyvin velvollisuutensa.

Viestintävirasto on kerännyt tiedot ääni- ja tekstityspalveluiden toteutumisesta vuonna 2013. Kaupallisten kanavien osalta tekstitettyjen ohjelmatuntien osuuden tuli olla vuonna 2013 vähintään 35 prosenttia suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien ohjelmatunneista. Yleisradion kohdalla vastaava prosenttiosuus oli 70 prosenttia. Kaikki kanavat täyttivät velvollisuuden ja tarjosivat riittävästi tekstitettyjä ohjelmia.


Äänipalvelu tuli vuonna 2013 liittää 35 prosenttiin vieraskielisten ohjelmien ohjelmatunneista kaupallisilla kanavilla. Yleisradion osalta velvollisuus koskee kaikkia julkisen palvelun ohjelmistoihin sisältyviä käännöstekstitettyjä ohjelmia tietyin poikkeuksin. Vuonna 2013 kaupalliset kanavat toteuttivat äänipalvelun lähes kaikissa käännöstekstitetyissä ohjelmissaan ja täyttivät siten velvollisuutensa.


Äänipalvelu oli Yleisradion kanavilla liitetty 99 prosenttiin käännöstekstitetyistä ohjelmista. Sadan prosentin velvoite ei aivan täyttynyt, mutta Yleisradio on kuitenkin merkittävästi lisännyt äänipalvelun määrää ohjelmissaan vuonna 2013 aiempiin vuosiin verrattuna.

Tekstityspalvelut televisio-ohjelmissa

Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitys on tärkeää, jotta kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Tekstityspalvelu pitää tarjota ohjelman alkuperäiskielellä eli suomenkielisissä ohjelmissa suomeksi ja ruotsinkielisissä ruotsiksi.


Tekstityspalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta musiikkiesityksiä sekä urheilu- ja lastenohjelmia.

Äänipalvelut televisio-ohjelmissa

Äänipalvelussa ruudulla näkyvä teksti kuuluu synteettisenä puheena. Äänipalvelu helpottaa näkövammaisten ja lukemisesteisten television katsomista silloin, kun ohjelma on tekstitetty.


Äänipalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta musiikkiesityksiä sekä urheilu- ja lastenohjelmia.

Ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää määrättyyn osuuteen kunkin kanavan ohjelmista. Ääni- ja tekstityspalvelujen määrälle on säädetty nousevat kiintiöt valtioneuvoston asetuksessa. Kiintiöt lasketaan osuuksina kanavan vuosittaisesta ohjelmatuntien määrästä. Yksi kolmasosa palvelusta voidaan toteuttaa televisiotoiminnan harjoittajan tilausohjelmapalvelussa. Ääni- ja tekstityspalvelujen määristä säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Vuonna 2013 toteutuneet ääni- ja tekstityspalveluiden määrät.


Asiasanat: Radio , Televisio , Asiakaspalvelu , Uutiset

LinkedIn Print