Fi-verkkotunnukset siirtyvät kansainväliseen malliin

Julkaistu 14.02.2014

Fi-verkkotunnuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu tämänhetkisen tiedon mukaan 5.9.2016. Eduskunnan käsittelyssä oleva tietoyhteiskuntakaari-lakiesitys selkiyttää toteutuessaan viraston ja palveluntarjoajien rooleja, kun asiakas saa jatkossa kaikki palvelunsa yhdestä paikasta. Nykyisistä fi-verkkotunnuksista jo yli 80 %:lla on palveluntarjoaja.

Viestintäviraston sidosryhmilleen järjestämässä Verkkotunnuspäivässä 14.2.2014 pohdittiin lakiesityksen tuomia muutoksia fi-verkkotunnusten välitysmalliin ja myöntämisedellytyksiin.

Esimerkiksi Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia välittäjämallista. Ruotsalaisten .SE-tunnusten kohdalla siirtymä toteutettiin vuonna 2009. .SE-tunnuksia hallinnoivan IIS:n (The Internet Infrastructure Foundation) verkkotunnustoiminnan johtajan Torbjörn Carlssonin mukaan muutosprojekti oli suuri, mutta siitä ovat hyötyneet sekä välittäjät että asiakkaat.

Myös Ascion toimitusjohtaja Jørgen Christensen näkee kansainvälisessä mallissa paljon hyötyjä muun muassa yleisesti käytetyn EPP-rajapinnan vuoksi: jokaisen ylimmän tason tunnuksen (TLD) vuoksi ei tarvitse rakentaa omaa kallista järjestelmää, vaan kaikille voidaan käyttää samaa rajapintaa. Christensen suosittelee yksinkertaista, pitkälle automatisoitua mallia. Välittäjän kannalta kokonaisvastuu asiakkaasta on erittäin hyvä asia.


Kansainvälisesti yhdenmukainen toimintamalli

Välittäjämallissa Viestintävirasto myöntää edelleen fi-verkkotunnukset, mutta viraston ja verkkotunnusvälittäjien roolit selkiytyvät, kun asiakas saa jatkossa kaikki palvelunsa samasta paikasta - omalta välittäjältään. Ottamalla välittäjämallin käyttöön Suomi siirtyy verkkotunnustoiminnassaan yhdenmukaiseen toimintamalliin muiden kansainväliseen toimijoiden kanssa.

Uusi laki tuo mukanaan monenlaisia muutoksia, mutta käyttäjien suojaa ei heikennetä. Esimerkiksi fi-verkkotunnuksia koskeva tavaramerkkien ja toiminimien suoja pysyy ennallaan. Sen sijaan verkkotunnusten haku vapautuu, sillä hakijan kotipaikkaan ja ikään liittyvät rajoitukset poistuvat.

Välittäjien rooli

Verkkotunnusvälittäjiä koskevat jatkossa tiukemmat ja yksityiskohtaisemmat velvoitteet, erityisesti tietoturvan osalta. Virasto valvoo verkkotunnusvälittäjien toimintaa ja sitä, että välittäjä noudattaa toimintaa koskevia lakeja ja säännöksiä.

Nykyiset palveluntarjoajat eivät siirry automaattisesti verkkotunnusvälittäjiksi. Laki edellyttää edelleenkin ilmoittautumista Viestintävirastolle. Ilmoittautuminen on maksutonta.

Lisätiedot:

Päällikkö Juhani Juselius, p. 0295 390 492

Asiasanat: Internet , Verkkotunnukset , Uutiset

LinkedIn Print