Haja-asutusalueiden laajakaistaverkkojen rakentaminen etenee nopeasti

Julkaistu 04.07.2014

Laajakaista 2015 -hankkeen myötä 100 Mbit/s laajakaistaliittymien saatavuus haja-asutusalueilla parani viime vuonna yli 30 000 kotitaloudella. Kaikkiaan valtion tuki on mahdollistanut nopean laajakaistaliittymän yli 40 000 kotitaloudelle.

Vuoden 2013 loppuun mennessä Viestintävirasto ja ELY-keskukset olivat myöntäneet yhteenlaskettuna 38,4 miljoonaa euroa haja-asutusalueiden laajakaistahankkeisiin. Tästä myönnetystä tuesta oli maksettu 27,8 miljoonaa.

Suurin osa haja-asutusalueiden uusista liittymistä satamegaisia

Vuoden 2013 loppuun mennessä laajakaistaverkkoa on rakennettu yli 6 000 kilometriä eli vuoden aikana verkkoa on rakennettu noin 3 800 kilometriä lisää. Tuen avulla rakennetuista verkoista liittymän on hankkinut noin 10 600 kotitaloutta tai yritystä. Tilatuista liittymistä 55 prosenttia on nopeudeltaan 100 Mbit/s.

Nopea valokuitulaajakaistayhteys mahdollistaa sujuvat tv- ja tilausvideopalvelut useille yhtäaikaisille käyttäjille. Lisäksi yritystoiminnan toimintaedellytykset paranevat nopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien avulla.

Tuki haja-asutusalueiden verkon rakentamiseen on välttämätön

Valtion tai EU-tukea haja-asutusalueiden verkon rakentamiseen oli myönnetty noin 6,4 euroa rakennettua verkkometriä kohden. Haja-asutusalueella tilaajat sijaitsevat etäällä toisistaan. Liittymän ottanutta tukikelpoista tilaajaa kohden tukea hankkeisiin kohdistui noin 6 700 euroa per liittymä.


"Ilman valtiontukea investointi olisi todennäköisesti suurelle osalle kotitalouksista liian suuri korvaus tietoyhteiskunnan palvelujen käytöstä ja liittymä jäisi hankkimatta. Käyttäjiltä perityt liittymismaksut vaihtelivat useimmiten 1 000 - 2 000 euron välillä tuetuissa hankkeissa", toteaa päällikkö Päivi Peltola-Ojala Viestintävirastosta. Osa toimijoista tarjoaa liittymiä kuitenkin selvästi edullisemmalla liittymismaksulla, minkä seurauksena liittymiä hankitaan keskimääräistä enemmän näissä hankkeissa.

Lisätietoja Laajakaista 2015 -hankkeen etenemisestä

Lisätietoja:

Laajakaista ja media -ryhmän päällikkö Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539
Viestintäverkkoasiantuntija Harri Grönroos, puh. 0295 390 608

Viestintävirasto seuraa vuosittain nopean laajakaistan saatavuuden kehitystä koko Suomessa. Viestintävirasto julkaisi nopean laajakaistan saatavuustilanteen 17.3.2014.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Saatavuus , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print