Hallitus esittää maksamatta jääneiden televisiomaksujen perinnästä luopumista 1.1.2015 lähtien

Julkaistu 06.02.2014

Hallitus esittää maksamatta jääneiden televisiomaksujen perinnästä luopumista 1.1.2015 lähtien

Hallitus esitti asiaa koskevan lain muuttamista 6.2. Muutos tulisi voimaan 1.1.2015.

Viestintävirasto on jatkanut ennen vuotta 2013 erääntyneiden televisiomaksujen perintää rahastolain edellyttämällä tavalla. Nykyinen rahastolaki edellyttää vanhojen televisiomaksujen perintää vuoden 2017 loppuun saakka. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset kohoavat kuitenkin kuluvana vuonna vanhoista maksuista saatavia tuloja suuremmiksi ja toiminnasta tulee selvästi tappiollista. Tästä syystä hallitus katsoo, että perimisestä tulisi luopua jo ennen vuotta 2017.

Viestintävirasto jatkaa liikaa maksettujen televisiomaksujen palauttamista kuluvan vuoden loppuun. Yleisin syy, palauttamatta jäämiseen on, että pyynnöstä huolimatta maksun saaja ei ole toimittanut Viestintävirastolle tilinumeroaan tai yhteystietojaan.

Lisätietoja LVM:n tiedotteesta: Maksamatta jääneiden televisiomaksujen perimisestä luovutaan

Asiasanat: Televisio , Uutiset

LinkedIn Print