Ilmailulain päivitys toi Viestintävirastolle uusia tehtäviä

Julkaistu 14.11.2014

Ilmailulain uudistuksen astuttua voimaan 13.11.2014 ilmailun hätäpaikannuslähetinrekisterin ylläpito on siirtynyt Viestintävirastolle. Rekisteriä pidetään yllä mahdollisten etsintä- ja pelastustoimien helpottamiseksi. Ilma-alusten omistajien tai haltijoiden on toimitettava Viestintävirastolle hätäpaikannuslähettimiinsä liittyvät tiedot.

Hätäpaikannuslähetinrekisterin avulla esimerkiksi lentopelastuskeskus ja meripelastuskeskus saavat tietoja etsintä- ja pelastustoimintaa varten.

Hätäpaikannuslähettimellä varustettujen ilma-alusten omistajien tai haltijoiden tulee toimittaa seuraavat lähettimeen liittyvät tiedot Viestintävirastolle:

  • Hätäpaikannuslähettimen koodi
  • Ilma-aluksen rekisteritunnus
  • Ilma-aluksen väri
  • Kotilentopaikka
  • Radiovarustus
  • Mahdollinen muu yhteystieto etsintä- ja pelastustointa varten

Muut tarvittavat tiedot Viestintävirasto saa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin ilma-alusrekisteristä.

Tiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: elt(at)viestintavirasto.fi


Esimerkkiviesti:

"Ohessa tiedot ilmailun hätäpaikannuslähetinrekisteriin:

ELT-koodi: 9CC63 969BF FFCD1
Ilma-aluksen rekisteritunnus: OH-YYY
Väri: Valkoinen
Kotilentopaikka: Seinäjoki
Radiovarustus: ELT, VHF
Muu yhteystieto: Ismo Ilmailija +358 40 555 5555

Terveisin,

Ismo Ilmailija"

Lisätiedot:

Radioverkkoasiantuntija Tero Aulanko p. 0295 390 660
Radioverkkoasiantuntija Ari Caselius p. 0295 390 437

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Hätäliikenne , Lait , Uutiset

LinkedIn Print