Internetpalvelujen käyttöehtoihin on hyvä tutustua ennen rekisteröitymistä

Internetpalvelun käyttöönottoon saattaa liittyä käyttöehdot tai sopimus, joka on hyväksyttävä päästäkseen käyttämään kyseistä palvelua. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus kehottaa tutustumaan sopimusehtoihin ennen palvelun käyttöä, koska internetpalveluissa liikkuu yhä enemmän käyttäjien yksityisyyteen liittyviä tietoja.

Vietiinkö tietosi internetissä?

Verkossa tehtävät sopimukset syntyvät usein siten, että käyttäjä hyväksyy internetpalvelun ehdot napsauttamalla hyväksymispainiketta, rekisteröitymällä palveluun tai käyttämällä palveluita, jolloin käyttäjä voi tahattomasti luovuttaa oikeuksia hyödyntää tietojaan joko palveluntarjoajalle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle. Olennaista on, että käyttäjä tietää, miten hänen tietojaan käsitellään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

"Internetissä sopimus tehdään yleensä kaikkien kanssa samoilla ehdoilla, eikä ehdoista voi neuvotella. Vakiosopimuksia käytetään helpottamaan sopimuksen tekemistä silloin, kun solmitaan suuria määriä samankaltaisia sopimuksia. Esimerkiksi internetpalveluissa sopimus on usein hyväksyttävä sellaisenaan, jotta palvelua ylipäätään pääsee käyttämään. Aina on tietysti vaihtoehtona, ettei ota palvelua käyttöön", Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen lakimies Eija Alavesa sanoo.

"Sopimukset voivat joskus tuntua pitkiltä ja vaikeaselkoisilta. Ainakin keskeisimpiin sopimusehtoihin kannattaa kuitenkin tutustua ennen sopimuksen hyväksymistä ja palvelun käyttöönottoa. Yksityisyydensuojaan voi vaikuttaa myös omilla valinnoilla. Kaikkia tietoja ei aina tarvitse antaa, vaikka niitä palvelussa kysyttäisiinkin", Alavesa muistuttaa.

Sopimusehdoista selviää esimerkiksi, mitä tietoja palvelussa kerätään ja kenelle tietoon liittyvät oikeudet kuuluvat eli missä määrin palveluntarjoaja voi mahdollisesti käsitellä käyttäjien jakamia tietoja. Internetin palvelut ovat usein kansainvälisiä ja siksi olisi hyvä tietää myös, minkä maan lainsäädäntöä sopimukseen sovelletaan. Sovellettava lainsäädäntö asettaa osaltaan rajat sille, missä määrin palveluntarjoaja voi hyödyntää tietoja.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut ohjeen yksityisyydensuojasta internetpalvelujen sopimuksissa "Mitä tulikaan sovittua?" [pdf, 356 KB]Siinä on kerrottu yleisesti yksityisyydensuojasta internetpalveluissa ja siitä, miten internetpalvelusopimus syntyy. Lisäksi ohjeessa on esimerkkejä yksityisyydensuojaan vaikuttavista sopimusehdoista sekä yksityisyydensuojasta internetpalveluissa.

Lue lisää aiheesta:

[Teema] Internetpalvelun ei tarvitse tietää käyttäjistään kaikkea

Lisätietoja:

Eija Alavesa, lakimies, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, puh. 0295 390 507

Asiasanat: Internet , Tietoturva , CERT , Huijaus , Kyberturvallisuus , NCSC-FI , Tietosuoja , Ohjeet , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print