Kuluttajien tyytyväisyys postin yleispalveluun hyvällä tasolla

Julkaistu 11.11.2014

Viestintäviraston teettämän tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat varsin tyytyväisiä postin yleispalvelun toteutumiseen.

Kuluttajat ovat erityisen tyytyväisiä oman postilaatikkonsa etäisyyteen asunnosta. Suurin osa eli kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi olevansa laatikkojakelun piirissä. Myös toimipisteen esteettömyys, ensimmäisen luokan kirjeen kulkunopeus ja kirjelaatikon etäisyys omasta kodista koettiin hyviksi. Näiden palvelutekijöiden keskiarvo nousi yli neljän, kun tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1 - 5.

Postipalvelujen hinnat, erityisesti paketin lähetyshinta, olivat vähiten tyytyväisyyttä herättäviä tekijöitä.

Alueelliset erot tyytyväisyydessä jäivät pieniksi. Pääkaupunkiseudulla asuvat kuluttajat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä moniin yleispalvelutekijöihin. Heidän joukossaan postipalveluiden etäisyys kodista sekä postimerkkien hintataso aiheuttavat muuta maata enemmän tyytyväisyyttä. Harvaan asutuissa kunnissa postimerkkien hintataso sekä kirjelaatikoiden etäisyys kodista ovat eniten tyytymättömyyttä herättäviä tekijöitä.

Lue lisää tutkimuksesta

Lisätietoja

Viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere, p. 0295 390 511

Asiasanat: Posti , Jakelu , Kirje , Paketti , Yleispalvelu , Tilastot , Tutkimukset , Uutiset

LinkedIn Print