Kyberturvallisuuskeskuksen toimintasuunnitelmaa kommentoitiin aktiivisesti

Viestintävirasto sai sidosryhmiltä 30 lausuntoa Kyberturvallisuuskeskuksen toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman tarkoituksena oli esitellä 1.1.2014 toimintansa aloittaneen Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaa ja kehittämistä lähivuosien aikana.

Lausunnoissa Kyberturvallisuuskeskuksen sijoittamista Viestintävirastoon pidettiin hyvänä. Kyberturvallisuuskeskuksen rahoitus- ja ohjausmalli toivottiin sisällytettävän suunnitelmaan. Huoltovarmuuskriittiset yritykset mainitsivat, että CERT-palveluiden palvelutason on pysyttävä aiemmalla tasolla Kyberturvallisuuskeskuksen perustamisen jälkeenkin. Yhteistoimintaa elinkeinoelämän ja kansainvälisten tahojen kanssa toivottiin käsiteltävän laajemmin. Lisäksi Kyberturvallisuuskeskuksen ja valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnon välisiä rooleja ja vastuita toivottiin selkiytettävän.

Viestintävirasto kiittää kaikkia lausunnon antaneita organisaatioita. Saadut lausunnot otetaan huomioon toimintasuunnitelman lopullisessa versiossa, joka julkaistaan huhtikuun 2014 aikana.

Lausunnoilla ollut toimintasuunnitelmaluonnos on luettavissa lausuntopyyntöarkistossa .

Lisätietoja:

Johtaja Kirsi Karlamaa, p. 0295390403
Apulaisjohtaja Rauli Paananen, p. 0295390552

Asiasanat: Tietoturva , CERT-FI , Uutiset

LinkedIn Print