Kyberturvallisuuskeskuksen toimintasuunnitelmassa kuvataan lähivuosien keskeiset tehtävät ja tavoitteet

Julkaistu 22.05.2014

Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2014 alussa, ja kyseisen vuoden aikana toimintaa kehitetään ja laajennetaan. Keskeiset tehtävät ovat laadukas tilannekuvatuotanto, yhteistyöverkostojen, havainnointikyvyn, teknisen ohjauksen, valvonnan ja varautumisen sekä keskuksen henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Vuonna 2015 tavoitteena on vakiinnuttaa Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta. Tavoitteena on jatkaa laadukkaan ja monipuolisen tilannekuvan jakamista siten, että se hyödyttää mahdollisimman laajasti asiakaskuntaa. Yhteistyöverkostojen säännöllinen ja kaksisuuntainen tiedonvaihto takaa hyvälaatuisen tilannekuvapalvelun toimijoille. Tavoitteena on myös kehittää Kyberturvallisuuskeskuksen havainnointikykyä laajentamalla tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmän (HAVARO) asiakaskuntaa.

Tavoitteena on, että Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita tuottava kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu kyberturvallisuusviranomainen.

Viestintävirasto on toiminut Kyberturvallisuuskeskuksen suunnitteluvaiheen aikana avoimesti ja kuullut laaja-alaisesti eri sidosryhmien ja asiakkaiden näkemyksiä niin nykyisestä toiminnastaan kuin tulevista tarpeista. Lausunnoista saatua tärkeää palautetta on hyödynnetty Kyberturvallisuuskeskuksen toiminnan suunnittelussa.

Lue lisää:

Kyberturvallisuuskeskuksen toimintasuunnitelma 2014–2016 [pdf, 357 KB]

Toimintasuunnitelman liitteet [pdf, 584 KB]

(Liite 1 - Viestintäviraston strategia 2020; Liite 2 - Kyberturvallisuuskeskus toteuttaa kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmaa; Liite 3 - Kyberturvallisuuskeskuksen organisoituminen; Liite 4 - Kyberturvallisuuskeskuksen toiminnot; Liite 5 - Sidosryhmä- ja yhteistoiminta; Liite 6 - Tietojenkäsittely)

Lisätietoja:

Johtaja Kirsi Karlamaa, p. 0295 390 403
Apulaisjohtaja Rauli Paananen, p. 0295390552

***
Kyberturvallisuuskeskus

Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa kansallista tietoturvaa kehittämällä kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja yhteistyöverkostoja, tekemällä tieto- ja viestintäjärjestelmien tarkastuksia ja hyväksyntöjä, edistämällä varautumista teleyrityksissä sekä tuottamalla valtionhallinnolle tietoturvapalveluja.
Kyberturvallisuuskeskuksen operatiivinen toiminta muodostuu kansallisesti ja kansainvälisesti havaittujen tietoturvapoikkeamien ja -uhkien selvittämisestä (CERT), tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden vaatimuksienmukaisuuden tarkastuksista (NCSA), yleisten viestintäverkkojen ja -palveluiden tietoturvallisuuden ja varautumisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä kansallisen kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpitämisestä.

Asiasanat: Internet , Tietoturva , NCSA , NCSC-FI , Uutiset

LinkedIn Print