Matkaviestinverkkojen peittoa määritellään Euroopassa Viestintäviraston johdolla

Viestintäviraston aloitteesta matkaviestinverkkojen peitolle tullaan kehittämään yhteiseurooppalainen määritelmä. Työssä tullaan määrittämään, mitä verkon peitolla teknisesti tarkoitetaan GSM-, UMTS- ja LTE-verkoissa, sekä miten verkon peittoa tulisi mitata.

Viestintävirasto on ehdottanut syksyllä 2013 Euroopan sähköisen viestinnän komitealle (Electronic Communications Committee, ECC), että matkaviestinverkkojen peitolle kehitettäisiin eurooppalainen määritelmä. Työ verkkojen peiton määrittelemiseksi aloitetaan ECC PT1 -työryhmän alaisessa kirjeenvaihtoryhmässä, jota vetää erityisasiantuntija Jan Engelberg Viestintävirastosta. Teknisten määritysten ohella ECC FM22 -työryhmä tulee määrittelemään menetelmät LTE-verkkojen peiton mittaamiseksi. Aiemmin sama työryhmä on määritellyt mittausmenetelmät muun muassa GSM- ja UMTS-tekniikoille.

Viestintävirasto tulee hyödyntämään ECC:n työn tuloksia kerätessään matkaviestinoperaattoreilta tietoa verkkojen peitoista. Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi 800 MHz:n matkaviestinverkkojen toimiluvassa määriteltyjen peittovelvoitteiden valvonnassa, arvioitaessa yleispalvelun saatavuutta jatkossa sekä viestintäpalvelujen käyttäjille suunnatussa MONITORi-palvelussa. Lisäksi virasto kehittää mittauskalustoaan, jolla verkkojen peittoa valvotaan pistokokein.

Lisätietoja:

Jan Engelberg (ECC PT1 -työ, peiton tekniset määritelmät), p. 0295 390 438
Heidi Himmanen (taajuusvalvonta), p. 0295 390 441
Yrjö Hämäläinen (mittausmenetelmät), p. 0295 390 443
Merja Saari (yleispalvelu), p. 0295 390 541
Joonas Orkola (verkkojen peittotietojen keruu), p. 0295 390 493

Asiasanat: Puhelin , Taajuudet , Matkapuhelimet , Peittoalue , Verkot , Yleispalvelu , Uutiset

LinkedIn Print