Pääkaupunkiseutu muuta Suomea edellä internetliittymissä

Viestintäviraston teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan internetliittymät ovat pääkaupunkiseudulla muuta Suomea yleisempiä ja nopeampia. Samankaltaisia eroja on havaittavissa myös kaupunkien ja muiden kuntien välillä. Lisäksi nettiliittymästä maksetaan hieman vähemmän kaupungeissa.

Havainnot perustuvat aiemmin julkaistuun kuluttajatutkimukseen, jonka toteutti Viestintäviraston toimeksiannosta IRO Research Oy maalis-huhtikuussa 2014. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksena 12.3. – 11.4.2014 välisenä aikana. Otosta varten haastateltiin yhteensä 3 000 iältään 15 - 79-vuotiasta henkilöä.

Keskeisiä alueellisia eroja on nostettu esille artikkelissa, joka on luettavissa Viestintäviraston verkkosivuilla.

Asiasanat: Internet , Hinnat , Laajakaista , Liittymä , Mobiililaajakaista , Nopeus , Artikkelit , Uutiset

LinkedIn Print